15.03.18

Pae Gümnaasiumi õpetaja koolitab Ukrainas kolleege

15. märtsil algas Ukrainas maailmahariduse ja inimõiguste koolitus Luganski oblasti õpetajatele. Koolitus algab Kiievis ja jätkub Tšernigevis ning kestab kokku neli päeva. Eesti kogemusi annab edasi Tallinna Pae gümnaasiumi õpetaja Pavel Alonov, kes tutvustab MTÜ Mondo koostatud materjalide põhjal ukrainlastele maailmakodanikuhariduse meetodeid.

Pavel Alonov osaleb Ukrainas koolitajana juba kolmandat korda. “Põhjuseid, miks tulen Ukrainasse koolitama, on mitmeid. Eelmised kaks korda olid väga meeldivad ning õpetajad mõtlesid aktiivselt kaasa ja analüüsisid kriitiliselt seda, mida pakkusin. Samas soovin ennast õpetajana tuttavast koolikontekstist välja rebida ja uude olukorda panna. Koolituspäeval annan edasi kõike seda, mida ise reaalselt ühiskonna- ja maailmakodanikuhariduse tundides teen, alustades haridusfilosoofiast ja lõpetades akiivõppemeetodite läbimänguga, kus teemadeks on tolerantsus, põgenikekriis ja inimõigused,” rääkis ta.

Koolitus toimub Kiievis ÜRO Arenguprogrammi juures ning õpetajad tutvuvad ka ÜRO töö, kestliku arengu eesmärkide ning ÜRO simulatsiooni läbiviimisega. Lisaks toimuvad kohtumised ka justiits- ja haridusministeeriumi esindajatega ning inimõiguste ombudsmani esinduses.

Koolitusest võtab osa 20 õpetajat, sh ka koolijuhid. Kokku on osalejaid viiest koolist. Mondo kriisipiirkonna haridusprogrammiga on tänaseks liitunud 20 Luganski oblasti kooli, mitmed neist asuvad kontaktjoone vahetus lähetuses. Mondo haridusprogrammi koolides õpib kokku 4300 last.

Ida-Ukraina koolid on konfliktiaastatel pidanud kohanema pidevalt muutuvate oludega. Mõned neist on olnud ajutiselt suletud, koolipersonal sõjategevuse hirmus piirkonnast ära kolinud ning õpilaste arv pidevas muutumises. Hiljutises uuringus selgus, et üle poolte kriisipiirkonna koolidest vajavad õpetajatele tõhusamat väljaõpet ning koolitusi, mis aitaksid paremini kriisikeskkonnas toime tulla. MTÜ Mondo korraldab mahukaid koolitusi Ukrainas koostöös kohalike partneritega – Vostok SOSi ning Tšernigovi inimõiguste majaga aastast 2016.

“Huvi meie tegevuse vastu on olnud väga kõrge, mis lisab kindlustunnet, et teeme õiget asja. Maailmahariduse meetodid annavad võimaluse tegeleda rahuharidusega leebemas võtmes – ilma, eet see tooks kaasa lisapingeid niigi pidevas stressis elavatele kriisipiirkonna õpetajatele ning õpilastele,” ütles Mondo projektijuht Veronika Svištš.

“Maailmahariduse kultuuri juurutamine Ukraina koolides aitab maailmast ning üksteisest paremini aru saada. Konfliktiolukorras on esmatähtis mõista põhilisi inimõigusi, sest kui kogu maailmas elaksid inimesed neid austades, siis jääksid ka paljud sõjalised konfliktid olemata,” lisas Vostok SOSi haridusekspert Julia Kishenko.

MTÜ Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegeleb humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidusega. Ukrainas on Mondo tegutsenud alates 2014. sügisest. Koolitust rahastab arengukoostöö projekti raames Eesti Välisministeerium.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI