Ettevõttele

Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Teeme heal meelel koostööd ettevõtetega, kes soovivad ühiskonda tagasi panustada ning samuti maailma võrdsemaks muuta.

Toome siin ära mõned näited, millistesse projektidesse ettevõtjad panustada saavad. Koostöö eelduseks on, et meilt ei oodata ettevõtte kasumi/läbimüügi suurendamist ning et ettevõtte tooted ja teenused on kooskõlas inimõiguste ning keskkonnanõuetega. 

Kui leiad siit sobiva idee, kirjuta meile mondo@mondo.org.ee. Kui ei leia sobivat ideed, kirjuta ikka, mõtleme koos edasi. 

abi ukrainale

Alates 24. veebruarist 2022 osutab Mondo koostöös oma partneritega humanitaarabi pea kõikjal Ukrainas. Aitame sellega, mida on vastaval hetkel kõige rohkem vaja, näiteks toidu- ja hügieeniabi, generaatorid jm. 2022. aastal viisime Ukrainasse Eestist üle 370 tonni toiduabi, üle 300 tonni hügieeniabi ning ostsime Ukrainast toiduabi pakid 5500 perele. Lisaks saatsime Ukrainasse 189 generaatorit (2-18 kW), 7 autonoomset päikesepaneelide süsteemi sisepõgenike keskustesse ja toetasime kodude taastamist. Erinevate tegevuste kaudu toetab Mondo ukrainlaste vaimset tervist ning laste haridustee jätkumist. Loe rohkem Mondo tegevuste kohta Ukrainas.

IT klassid Ghanas ja Keenias

2019. aasta sügisel avas Mondo koostöös kohaliku haridusameti ja küla arendusseltsi KoCDAga Kongo küla esimese arvutiklassi, kus saavad arvuti kasutamist õppimas käia piirkonna 13 kooli õpilased. Siiani toimub arvutiõpe enamuses Põhja-Ghana koolides kriidi ja tahvli abil, sest kuigi kooliprogrammis on arvutitunnid juba algklassidest alates, ei ole koolides arvuteid. Külakeskusesse rajatud arvutiklassis on ligi 20 arvutit, kuid ikkagi tuleb õpilastel istuda arvuti taga nelja-viiekesi. 

Shianda külas, Lääne-Keenias asub kohalik organisatsioon People Against Poverty (PAPO), mis on rajanud väikese (10-15 töökohaga)  IT-koolituskeskuse eesmärgiga suurendada piirkonna koolide õpetajate ja õpilaste arvutioskusi ja anda kooli lõpetanud noortele praktilisi teadmisi ja digipädevusi ülikooli astumiseks.

Kuidas toetada?

Mõlemad arvutiklassid vajavad tuge sisseseade soetamiseks.

  • Ühe kasutatud kuid heas korras arvuti hind Ghanas-Keenias on ca 200 eurot. Hetkel on vajadus vähemalt 10 arvuti järele kummaski klassis. 
  • Ghana arvutiklassis on puudu interneti modem ja stabilisaator, maksumusega umbes 400 eurot. 
  • Pikemaajalise projektina päikesepaneelide soetamine keskuse katusele stabiilsema elektrivarustuse tagamiseks, hind lihtsama lahenduse puhul algab 1000 eurost.

Vaata ka videot eesti vabatahtlikust Janek Sambergist, kes toetas  IT-klassi toimimist Ghanas.

DIGIVÕIMEKUS

Mondo on alates 2017. aastast arendanud digivõimekuse programmi, mille peamine eesmärk on digilõhe vähendamine ning haavatavatele sihtgruppidele, eelkõige pagulasnoortele digioskuste andmine. Digivõimekuse programmi alla kuulub digipädevuste koolitus, mis on tõeliselt praktiline pakett. See õpetab arvutite ja nutitelefonide põhitõdesid, veebikasutamise peamisi turvareegleid, sisuloomet, mobiilifotograafiat, veebipõhiseid koostöövahendeid, info-otsingut ning baas-arusaama disainmõtlemisest. Õpe keskendub eelkõige telefonidele, kuna need on enamikes maailma piirkondades kättesaadavad. Digipädevuste koolitusi ja edasikoolitajate kursusi viiakse läbi Ugandas, Jordaanias, Süürias, Keenias, Ukrainas, Gruusias, Jeemenis ja Birmas. 

Kuidas toetada?

  • Internetikulud – andmeside kulud Ida-Aafrikas on tunduvalt kallimad, kui Eestis harjunud oleme. Arvestuslikult on 200 õpilasega rühmale internetikulu programmi läbimiseks ca 1400 eurot.  
  • Nutitelefonid – koolitustel kasutame odavama klassi nutitelefone, mille puhul on siiski tagatud teatav jõudlus ning kvaliteetne kaamera. Ühe telefoni hind on u 100 eurot. Nutitelefonid ostame alati õppekeskuse juurde, mitte ei jaga osalejatele laiali.
  • Mikro-stipendiumid programmis silma paistnud noortele ettevõtluse arendamiseks või lisakoolituste läbimiseks – 100 eurot noore kohta.

Haridus kriisipiirkondades

Fatima Zahra tüdrukutekool Afganistanis

Viimase kümne aasta jooksul on Fatima Zahra kool tegutsenud Eesti riigi toel ja lootuses pääseda riiklikult toetavate koolide programmi. Vaatamata Talibani võimuletulekule on kool jätkanud tegutsemist ning 1.-6. klassini õpib koolis üle 250 lapse, neid juhendab 10 naisõpetajat. Eesti Välisministeeriumi arengukoostööprojektid Afganistanis on peatatud, kuid seni, kuni tüdrukutekool saab tegutseda, soovime neid Mondo poolt edasi toetada. Kooli aastased halduskulud on suurusjärgus 10 000 eurot. 

Birma vähemusrahva šani õpilaskodu

Mondo toetab šani laste põhi-ja keskharidust, sest selle kauge mägipiirkonna aladel on kooliharidus suurele osale lastest üldse kättesaamatu. Vaid 40% šani lastest saab algharidust ning vaid 15-20% on võimalus minna edasi õppima. Mondo vahendusel saab igal aastal Namlani õpilaskodus elada ja sealses koolis käia vähemalt 10 šani last (ühe õpilase kooliaasta maksumus on 300 EUR).