Mondo kogub annetusi Ukraina sõjas kannatanute toetuseks.

NB! Kuna olukord on muutlik, siis muutub ka abi olemus. Kasutame annetusi vastavalt sellele, mida hetkel enim vaja on! Humanitaarabi vajavad kõik kodudest lahkuma sunnitud Ukraina elanikud.

Annetada saab siin lehel, aga ka annetusnumbritel:

9000380 – 5€

9000381 – 10€

9000382 – 50€

Mondo on Ukrainas töötanud alates 2014. aastast, mil käivitus kolme Eesti organisatsiooni ühisalgatus Ukraina heaks! Humanitaarabi raames oleme pakkunud toiduabi ning toetanud medasutusi, koole ning ajutisi varjupaikasid generaatorite, päikesepaneelide ja palju muu vajalikuga. Arengukoostöö raames oleme panustanud haridus- ja psühhosotsiaalsetesse tegevustesse ning demokraatia arengusse. Mondo sihtgrupiks Ukrainas on sisepõgenikud ning kriisi tõttu kannatavad elanikud. Alates 2022 on tööpiirkonnaks kogu Ukraina.

Mondo tegevust Ukrainas on toetanud Eesti Välisministeerium, Euroopa Liit ning era-annetajad.

Näiteid tegevustest Ukrainas

Digipädevuste programm õpetajatele

2021. aastal töötas Mondo välja digipädevuste õppekava Ukraina haridustöötajatele ning valmistas ette koolitajad programmi läbiviimiseks Luhanski oblastis. Täiemahulise sõja tõttu jäid esimesed kursused pooleli, kuid saime peagi jätkata teistes Ukraina piirkondades. Rohkem kui pooled koolid Ukrainas jätkasid aastal 2022 õppeprotsessiga online ja seetõttu on õpetajate digioskuste parendamine muutunud veelgi olulisemaks. Saadud kogemuste ja tagasiside põhjal arendame programmi edasi, et pakkuda kasulikku sisu võimalikult paljudele Ukraina haridustöötajatele.

Arvamusfestivalid Ukrainas

Arvamusfestivalide eesmärk on toetada Ukraina demokratiseerumisprotsessi ja head valitsemistava, tugevdades dialoogi ja avatud arutelu kultuuri kohalike ja piirkondlike probleemide lahendamiseks. Arvamusfestival loob turvalise ja kaasava suhtlusplatvormi, kus kohalikud elanikud ja ametnikud ning Ukraina ja välismaa eksperdid saavad ühiste lahenduste leidmiseks avalikult arutada oluliste sotsiaalsete probleemide ning kohalike ja riiklike väljakutsete üle. Mondo korraldab arvamusfestivale Ukrainas koostöös Vostok SOSiga alates aastast 2017.

Mondo pälvis kodanikuühiskonna aasta algatuse auhinna

21.01.2023

Aasta algatuse auhinnaga tunnustati algatust “Ukraina heaks!”, mis on Mondo, Eesti Pagulasabi ja Ukraina Kultuurikeskuse ühine algatus Ukraina abistamiseks. 2022. aasta väljapaistvamad kodanikuühiskonna tegijad valiti enam kui 800 esitatud kandidaadi seast ja neid tunnustatakse seitsmes kategoorias: aasta vabatahtlikud, vabatahtlike kaasajad, vabatahtlikku tegevust edendanud ettevõte, aasta ettevõte, aasta tegu, aasta missiooniinimene ja aasta algatus. Viimane saab
LOE EDASI

Mondo partnerid Ukrainas

Vostok SOS

Vostok SOS on Ukraina organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda igakülgset abi sisepõgenikele ja inimestele, kes on kannatanud Ukraina sõja tagajärjel. Vostok SOSi peamised tegevused on humanitaarabi, juriidiline nõustamine, psühhosotsiaalne tugi, sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste dokumenteerimine, huvikaitse regionaalsel ja riiklikul tasandil ning  haridustöötajate ja kodanikuühiskonna toetamine.

Real Ukrainians

Zõtomõris tegutsev organisatsioon keskendub sisepõgenikele. Zõtomõri oblastis on umbes 400,000 sisepõgenikku, kelledest kolmandik on lapsed. Real Ukrainians pakub Mondo toel abi distantsõppe korraldamisel ning tegeleb annetatud riiete jagamisega.

Dobrobat

Ukraina vabatahtlik liikumine, mille eesmärgiks on üles ehitada vene vägede poolt hävitatud linnu ja infrastruktuuri.

 

Tšernigivi Inimõiguste Haridusmaja

Tšernihivi Inimõiguste Haridusmaja on Mondo partner haridustegevustes, kellega koostöös viime ellu maailmahariduse ning inimõiguste alast koolitus- ja mentorlusprogrammi Ukraina koolidele.

Sincere Heart

«Shure sertse» ehk Sincere Heart Lvivist viib ellu U.care projekti, mille eesmärk on osutada psühholoogilise toe teenuseid sõjas kannatanud ukrainlastele.