PÕGENEDA?

VAATA VEEBINÄITUST

Toetame sõjas kannatanud Ukraina inimesi ja piirkondi.

TOETA UKRAINLASI

Mondo kogub annetusi Ukraina sõjas kannatanute toetuseks.

NB! Kuna olukord on muutlik, siis muutub ka abi olemus. Kasutame annetusi vastavalt sellele, mida hetkel enim vaja on! Humanitaarabi vajavad kõik kodudest lahkuma sunnitud Ukraina elanikud.

Annetada saab siin lehel, aga ka annetusnumbritel:

9000380 – 5€

9000381 – 10€

9000382 – 50€

Mondo on Ukrainas töötanud alates 2014. aastast, mil käivitus Eesti organisatsioonide ühisalgatus Ukraina heaks! Humanitaarabi raames oleme pakkunud toiduabi ning toetanud medasutusi, koole ning ajutisi varjupaikasid generaatorite, päikesepaneelide ja palju muu vajalikuga. Arengukoostöö raames oleme panustanud haridus- ja psühhosotsiaalsetesse tegevustesse ning demokraatia arengusse. Mondo sihtgrupiks Ukrainas on sisepõgenikud ning kriisi tõttu kannatavad elanikud. Alates 2022 on tööpiirkonnaks kogu Ukraina.

Mondo tegevust Ukrainas on toetanud Eesti Välisministeerium, Euroopa Liit ning era-annetajad. Loe viimast kokkuvõtet Mondo tegevustest Ukrainas siit.

Näiteid tegevustest Ukrainas

Humanitaarabi ukrainlastele

Alates 24. veebruarist 2022 osutab Mondo koostöös oma partneritega humanitaarabi pea kõikjal Ukrainas. Aitame sellega, mida on vastaval hetkel kõige rohkem vaja, näiteks toidu- ja hügieeniabi, generaatorid jm. Kokku oleme saatnud Ukrainasse 32 rekat ehk üle 400 tonni toidu- ja hügieeniabi ning ostnud Ukrainast toidu- ja hügieeniabi pakid 5900 perele. Lisaks saatsime Ukrainasse 189 generaatorit (2-18 kW) ning 7 autonoomset päikesepaneelide süsteemi sisepõgenike keskustesse. Erinevate tegevuste kaudu toetab Mondo ukrainlaste vaimset tervist ning laste haridustee jätkumist. Loe rohkem ingliskeelselt infolehelt: Mondo in Ukraine – updated 2023.

Digipädevuste programm õpetajatele

2021. aastal töötas Mondo välja digipädevuste õppekava Ukraina haridustöötajatele ning valmistas ette koolitajad programmi läbiviimiseks Luhanski oblastis. Täiemahulise sõja tõttu jäid esimesed kursused pooleli, kuid saime peagi jätkata teistes Ukraina piirkondades. Rohkem kui pooled koolid Ukrainas jätkasid aastal 2022 õppeprotsessiga online ja seetõttu on õpetajate digioskuste parendamine muutunud veelgi olulisemaks. Saadud kogemuste ja tagasiside põhjal arendame programmi edasi, et pakkuda kasulikku sisu võimalikult paljudele Ukraina haridustöötajatele.

Arvamusfestivalid Ukrainas

Arvamusfestivalide eesmärk on toetada Ukraina demokratiseerumisprotsessi ja head valitsemistava, tugevdades dialoogi ja avatud arutelu kultuuri kohalike ja piirkondlike probleemide lahendamiseks. Arvamusfestival loob turvalise ja kaasava suhtlusplatvormi, kus kohalikud elanikud ja ametnikud ning Ukraina ja välismaa eksperdid saavad ühiste lahenduste leidmiseks avalikult arutada oluliste sotsiaalsete probleemide ning kohalike ja riiklike väljakutsete üle. Mondo korraldab arvamusfestivale Ukrainas koostöös Vostok SOSiga alates aastast 2017.

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI

Mondo partnerid Ukrainas

Vostok SOS

Vostok SOS on Ukraina organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda igakülgset abi sisepõgenikele ja inimestele, kes on kannatanud Ukraina sõja tagajärjel. Vostok SOSi peamised tegevused on humanitaarabi, juriidiline nõustamine, psühhosotsiaalne tugi, sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste dokumenteerimine, huvikaitse regionaalsel ja riiklikul tasandil ning  haridustöötajate ja kodanikuühiskonna toetamine.

Heategevusfond “Angels of Salvation”

Fond ühendab vabatahtlikke, vabaühendusi ja ettevõtteid ning evakueerib hädasolijaid ja toetab sisepõgenikke Ukrainas. Organisatsioon töötab Donetski, Luhanski, Harkivi, Zaporižžja, Dnipro, Mõkolajivi, Poltava, Tserkassõ ja Ternopili piirkondades.

 

Tšernihivi Inimõiguste Haridusmaja

Tšernihivi Inimõiguste Haridusmaja on Mondo partner haridustegevustes, kellega koostöös viime ellu maailmahariduse ning inimõiguste alast koolitus- ja mentorlusprogrammi Ukraina koolidele.

Dobrobat

Ukraina vabatahtlik liikumine, mille eesmärgiks on üles ehitada vene vägede poolt hävitatud linnu ja infrastruktuuri.

JuniorS

JuniorS edendab Ukraina laste aktiivset eluviisi, et parandada nende füüsilist ja vaimset tervist.

Aktiivsed projektid Ukrainas

juuni 2023 - aprill 2024

Lõpetatud projektid Ukrainas

juuni 2023 - november 2023