18.06.15

Foto- ja artiklikonkursi “Väärikas elu kõigile” reeglid

Siit leiate konkursi “Väärikas elu kõigile” reeglid. Soovitame need põhjalikult läbi lugeda, kuna tööd, mis reeglitele ei vasta, eemaldatakse konkursilt.

 1. Enne oma konkursitöö saatmist täitke palun ära osalusvorm, mille leiate siit. Vorm palume lisada manusena e-mailile, millega saadate võistlustööd. Vormi täitmisega kinnitate oma nõustumist konkursi reeglitega.
 2. Konkursil osalevad ainult tööd, mis on saadetud meiliaadressile: konkurss@mondo.org.ee
 3. Töid on võimalik konkursile saata alates 16.06.2015 kuni 09.09.2015.
 4. Konkurss on avatud nii amatööridele kui profesionaalsetele fotograafidele ja ajakirjanikele. Konkursil osalemiseks peab töö autor kuupäeval 09.09.2015 olema vähemalt 18 aasta vanune ning elama Eestis. Konkurssi korraldava organisatsiooni töötajad konkursil osaleda ei saa.
 5. Konkursitööd peaksid seostuma vähemalt ühe järgneva teemaga:
  • inimõiguste tagamine,
  • toiduga kindlustatus ja põllumajandus,
  • ligipääs joogiveele,
  • haridus,
  • tervishoid,
  • turvaline elukoht ja maaomandiõigused,
  • töövõimalused ja väärikas töö,
  • rahu ja turvalisus,
  • migratsioon,
  • keskkonnaprobleemid ja kliimamuutused,
  • sooline võrdõiguslikkus,
  • kodanikuühiskond.
 6. Konkursil osalemiseks palume saata fotosid ja kirjalikke artikleid/lugusid (ka nt blogipostitused). Lubatud on muuhulgas esitada ka töid, mis on varasemalt ilmunud kas trükiväljundis või veebiväljaannetes.
 7. Konkursile on võimalik esitada fotosid ja artikleid, mis põhinevad autori külastusel mõnda arengukoostöö sihtriiki (vaata OECD ametlikku nimekirja siit) või kajastavad globaalseid väljakutseid muudes riikides. Artiklid ja lood ei tohi olla fiktsionaalsed.
 8. Konkursile töö esitanud isik peab olema konkursitöö(de) autor.
 9. Iga konkursil osaleja võib esitada kuni kolm fotot ja/või kolm artiklit.
 10.  Fotod ja artiklid ei või olla vanemad kui 3 aastat (st ei tohi olla loodud varem kui 16. juunil 2012).
 11.  Konkursitöid saab esitada vaid järgnevates formaatides: fotode puhul .jpg formaat; artiklite puhul .pdf formaat.
 12.  Fototöötlus on lubatud minimaalselt (st lubatud on muuta värvi, heleduse, teravuse, kontrasti jm sätteid ning pilte vajadusel ka väiksemaks lõigata), fotokollaaže esitada ei saa.
 13.  Fotod esitatakse koos pildi pealkirjaga (kõige rohkem 15 sõna) ning kirjeldusega (kõige rohkem 100 sõna).
 14.  Artiklid/lood ei tohi ületada 2000 sõna piiri ning nende pealkirjad 15 sõna piiri.
 15.  Konkursitööde dokumendinimed peavad olema järgnevas vormingus: Eesnime esimene täht+ perenimi + aasta + riik, mida töös kujutatakse. Nt: K_Kuusk_2013_Keenia.jpg ; M_Maasikas_2015_Birma.pdf.
 16.  Konkursile esitatavatest fotodest peab autoril olema võimalik hiljem esitada ka pildifail, mida saaks võidutööde trükkimiseks kasutada, seejuures peab faili pikem külg olema vähemalt 3000 pikslit.
 17. Juhul, kui autori töö valitakse 10 parima konkursitöö hulka, nõustub autor konkursi korraldajale saatma vajaliku suurusega foto ning lubab konkursi korraldajal antud tööd välja trükkida ning kasutada hilisema fotonäituse ja/või muude materjalide (sh kasutamisel meedias, sotsiaalmeedias, kodulehel jm) loomisel ilma lisatasuta.
 18.  Konkursile esitatavate kirjalikest töödest (artiklid/lood) peab autoril olema võimalik hiljem esitada ka Wordi/OpenOffice’i/LibreOffice’i dokument, mida oleks võimalik vajaduse korral kujundada ning seejärel näituse jaoks välja trükkida. Juhul, kui autori töö on valitakse 10 parima konkursitöö hulka, nõustub autor korraldajale saatma vajalikus formaadis teksti ning lubab konkursi korraldajal antud tööd välja trükkida ning kasutada hilisema näituse ja/või muude materjalide (sh kasutamisel meedias, sotsiaalmeedias, kodulehel jm) loomisel ilma lisatasuta.
 19.  Kõik konkursitööd peavad vastama CONCORDi poolt välja antud eetikajuhistele, mille leiab siit: http://www.concordeurope.org/publications/item/115-code-of-conduct-on-images-and-messages . Muuhulgas ei tohi tööd olla pahatahtliku alatooniga ega kujutada töödes häirivalt vägivaldseid ega seksuaalseid olukordi ning rikkuda töödes osalevate inimeste privaatsusnõudeid. Vihakõne ei ole konkursitöödes lubatud.
 20.  Parimad konkursil osalevad fotod ning artiklid valib välja vähemalt neljast isikust koosnev žürii. Žürii valb välja ka üheksa lisafotot, mida kasutatakse erinevates Eesti paikades ringi rändava näituse loomisel. Žürii otsustab võidutööde üle hiljemalt 21 päeva pärast konkursitööde esitamise lõppu.
 21. Juhul kui fotodel on võimalik ära tunda inimesi, kinnitab foto autor, et tal on fotol kujutatud inimese luba pildistamiseks ning foto kasutamiseks/levitamiseks. Antud punkt ei laiene avalikus kohas pildistatud fotodele, kus avalikus ruumis viibiva rahvamassi seast on hüpoteetiliselt võimalik inimeste isikut tuvastada või avaliku elu tegelastele.
 22. Konkursi korraldaja teavitab parimate tööde autoreid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast žürii otsuse langetamist.
 23. Konkursi korraldaja avaldab parimate tööde autorite nimed oma veebilehel (www.mondo.org.ee) hiljemalt 30.09.2015.
 24. Parimate tööde autoreid premeeritakse septembris Tallinnas. Samas avatakse ka võidutöödest koosnev näitus. Näitus rändab seejärel erinevatesse linnadesse üle Eesti.
 25. Võidutööde autorid pälvivad reisistipendiumi, mille põhjal on võimalik koostöös konkursi korraldajaga minna õppereisile Ugandasse, Keeniasse või Ghanasse.
 26. Konkursi korraldajal on õigus reegleid ning auhinnastamist konkursi jooksul muuta. Reisistipendiumi ei ole võimalik rahaks vahetada. Juhul kui konkurssi korraldajal ei õnnestu kontakteeruda võitjatega kolme nädala jooksul pärast fotokonkurssi lõppu ning võitjad ei võta ka ise korraldajaga ühendust, siis on õigus jätta auhind välja andmata.
 27.  Konkursil osalejate isiklikke andmed ei jagata kolmandatele osapooltele. Andmeid kasutatakse vaid konkursi korraldaja poolt konkursi sujumiseks ning konkursi reklaamimiseks.
 28.  Konkursi reeglite kohta on võimalik lisainfot uurida aadressilt aliine@mondo.org.ee

 

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI