25.02.2013

Majandus- ja turunduseksperdid, andke oma panus Keenias, Aafrikas!

Eesti Välisministeeriumi finantseeritava projekti "Vabatahtlikud Aafrikasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös" raames lähetab MTÜ Mondo ajavahemikus september 2013 – juuni 2014 Keeniasse kaks erialase töökogemusega majandus- ja/või turunduseksperti.

 
Vabatahtliku teenistusaeg Keenias on kolm kuud, mille jooksul üks ekspertidest töötab Lääne-Keenias Shianda külas ning teise tööaeg jaguneb kahe piirkonna vahel: Kibera slumm Nairobis ning Shianda küla Lääne-Keenias. Shiandas on MTÜ Mondo koostööpartneriks kogukonna-arendusorganisatsioon WEFOCO, mis koosneb 15 aktiivsest naistegrupist (gruppe kokku umbes 30) ning mille liikmed on juba aastaid omaalgatuslikult tegelenud ühiste sissetulekut genereerivate projektidega, näiteks kala- ja kanakasvatus. Saadud tulu abil toetatakse oma piirkonna orbusid ja puudustkannatavaid lapsi. Eestist lähetatava eksperdi eesmärgiks on Shianda küla naistegruppide koolitamine, projektide efektiivsuse tõstmine, uute projektiideede algatamine ning läbiviimise tõhustamine. Kibera slummis on MTÜ Mondo koostööpartneriks Kibera Community Empowerment Organization, mis tegeleb samuti sissetulekut genereerivate projektidega. Vabatahtliku peamiseks eesmärgiks Kibera slummis on paremate turunduslahenduste leidmine ning organisatsiooni liikmete vastavateemaline koolitamine.
 
Sobiv kandidaat on:
·      põllumajanduse, majandus- või turundusalase kõrgharidusega;
·      minimaalselt kaheaastase, soovituslikult vähemalt viieaastase erialase töökogemusega;
·      väga hea inglise keele oskusega;
·      valmis põhjalikult tundma õppima kohapealseid majandus- ja turundusalaseid võimalusi
·      võimeline töötama iseseisvalt võõras kultuuris, leidma kiirelt alternatiivseid lahenduskäike ning kohandama oma teadmisi vastavalt kultuurikontekstile;
·      kannatlik, vastupidav ja suure stressitaluvusega
 
Vabatahtliku ülesanded Keenias:
SHIANDAS:
·      korraldada naistegruppidele väikeettevõtlust tutvustavaid võimalikult praktilise suunitlusega seminare
·      tutvustada naistegruppidele mikrolaenude taotlemise võimalusi ning aidata neil taotlusi koostada
·      koostada vähemalt kümnele naistegrupile vähemalt viiest erinevast Shianda küla piirkonnast oma tegevusplaan koos turundusvõimalustega ning kaasa aidata selle läbiviimisel
·      võimalusel tegeleda MTÜ Mondo ja Wefoco koostööprojektidega: sõpruskoolide projekti ning laste toetusprogrammiga seotud tööülesannetega
KIBERAS:
·      koolituse organiseerimine paremate turundusvõimaluste leidmiseks
·      koolitatud gruppidele praktilise tööplaani ja ajakava loomine
·      tulemuste hindamine ja lõpuseminari korraldamine
 
Vabatahtliku ülesanded Eestis:
·      osaleda kahel ettevalmistaval üritusel
·      planeerida ja läbi viia projektis olevad järeltegevused
·      olla toeks järgmise vabatahtliku ettevalmistamisel
 
Vabatahtlikule pakume:
·      ettevalmistavat koolitust
·      projekti vältel kestvat toetust nii Keenia partnerorganisatsioonide kui ka  MTÜ Mondo poolt
·      lennukipileti, viisa, reisikindlustuse kulude katmist
·      vajadusel reisimeditsiinilist ennetustööd
·      majutuse ja kohalike transpordikulude katmist
·      kohalikele oludele vastavat päevaraha
 
Ghanas, Keenias ja Ugandas vabatahtlikku tööd teinud eestlaste muljeid on võimalik lugeda nende blogidest aadressil: https://mondo.org.ee/blogid/
Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ning inglise keelne CV aadressile: vabatahtlikud@mondo.org.ee.
 
Kandideerimistähtaeg on 31. märts 2013.
Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad aprilli teises pooles ning ettevalmistavad koolitused (1-2 päeva) on planeeritud suvekuudele.
 
Lisainfo Mondo organisatsiooni kohta:
 
 
 
 
 
 
 
 
VAATA KÕIKI UUDISEID

TEISED UUDISED

Ajakirjanikele suunatud õppereis Ukrainasse 

15.10.2021

MTÜ Mondo kuulutab välja kandideerimise ajakirjanike õppereisile Ukrainasse. Õppereisi eesmärk on võimaldada Balti riikide, Poola ning Saksamaa ajakirjanikel viia läbi uurimus Ukraina töö ja/või konfliktist tingitud rände teemadel. Õppereis korraldatakse projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi
LOE EDASI