17.03.22

Mondo avab rändekooli

Mondo on valmis saanud rändekooli veebiplatvormi. Tegemist on Eestis esimese omataolise keskkonnaga, mis koondab kõige olulisemad rändevaldkonna tuumikteemad. Kursus koosneb lühiloengutest ning taustatekstidest neljateistkümne rändega seotud alateema kohta. Alates tänasest, 17. märtsist, on Mondo rändekooli audioformaat ka Kuku raadio eetris igal neljapäeval kl 19.00.

Kursuse sisu on välja töötanud Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent ja rändeekspert Mari-Liis Jakobson. Rände ja muusika teemalise peatüki autor on popmuusika ajaloo ekspert Risto Lehiste. Tasuta veebikursuse materjalid on toeks haridustöötajatele, et tunda ennast kindlamalt rändeteemade tasakaalustatud käsitlemisel õpilastega. Platvormilt leiab tunnikavasid nii geograafia, ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, matemaatika, bioloogia, inglise keele kui kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks. Tunnikavad on kooskõlas riiklike ainekavadega ning sisaldavad aktiivõppemeetodeid, nagu rollimängud, grupitööd, arutelud jmt. Lisaks saab põhjaliku ülevaate rändega seotud mõistetest ning soovitusi dokumentaalfilmidele.

“Rändekooli eesmärk on anda piisavalt tasakaalustatud taustainformatsiooni, et inimesed saaksid kujundada oma seisukohad rändega seotud küsimustes. Ränne ei ole iseenesest hea ega halb, küll aga toob see endaga kaasa erinevad võimalused ja väljakutsed. Sõda Ukrainas on sundrände teema väga akuutselt fookusesse tõstnud, aga ränne oli, on ja jääb oluliseks teemaks ka kriiside välisel ajal,” ütles Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Rändekooli materjalid sobivad tutvumiseks kõigile valdkonnast huvitatud inimestele. Kursust on võimalik läbida endale sobivas tempos. Muuhulgas leiavad Rändekoolis vastused järgmised küsimused: Kui palju on maailmas rändajaid ning kellele ja miks on need tänases maailmas olulised? Millised on rännet mõjutavad tõmbe- ja tõuketegurid ning kuidas rändeotsus sünnib? Miks riigid pagulasi vastu võtavad ja milliste kitsaskohtade ees varjupaigasüsteem tänapäeval seisab? Kuidas mõjutab ränne ühiskonda ning miks osa inimesi tajub rännet pigem positiivselt või negatiivselt? Kuidas on seotud ränne ja popmuusika?

Veebikursus on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” osana, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Mondo rändeteemaliste tegevustega saab tutvuda siin: https://mondo.org.ee/ranne/.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI