Miks on ränne oluline?

Ränne on sama vana kui inimkond, kuid tänasel päeval on maailmas rahvusvahelisi rändajaid rohkem kui kunagi varem. Ränne  mõjutab olulisel määral tänapäevaseid ühiskondi ja majandust.

Turvalisel, korrapärasel ja seaduslikul rändel on suur potentsiaal vaesuse vähendamiseks ja teistegi kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Lisaks oma elujärje parandamisele panustavad rändajad nii vastuvõtvate kui ka päritoluriikide arengusse. Kahjuks on järjepidevalt kasvamas ka inimeste arv, kes on pidanud kodudest põgenema konfliktide, sõdade ja tagakiusamise tõttu. Sunnitud rände tagajärjeks on haavatud ja haavatavad kogukonnad, kes vajavad tihti tuge, et taas jalule tõusta.

Sellelt veebilehelt leiad palju põnevat informatsiooni rände teemade osas. Tule uuri lähemalt.

Birma

Miks Mondo rände teemaga tegeleb?

Ränne on laiemaks kontekstiks, mis mõjutab Mondo sihtgruppide võimalusi ja valikuid ning on oluliseks teemaks maailmahariduslikes tegevustes.

Mondo töötab pagulaste ja siseriiklike põgenikega ning panustab nende toimetulekusse pagulaslaagrites ja asumites mitmetes maailma riikides (Uganda, Türgi, Jordaania, Liibanon, Ukraina).

Eestis tegeleb Mondo  haridustöötajate, noorte ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisega globaalsetel teemadel. Teiste väljakutsete kõrval keskendume ka sundrände ning kliimaga seotud küsimustele ja nende omavahelisele seosele. Mondo soovib rände teemal jagada tasakaalustatud ja faktipõhist infot ning näidata nii rändega kaasnevaid võimalusi kui ka väljakutseid.

Rääkida arengust ilma rändeta on sama, mis rääkida inimorganismist ilma vereringeta.

 

 

Michael Clement, rände, ümberasumise ja humanitaarpoliitika valdkonna teadusjuht ja vanemteadur Ülemaailmse arengu keskuses.

Filmid ja videod

Rändekooli videod annavad ülevaate rändevaldkonna sõlmteemadest

Rändeteemaline live-talkshow

Simulatsioonid ja virtuaalreaalsus

Soovid tunnetada ja kogeda rännet täiesti uudsel moel? Siit leiad selleks erinevaid võimalusi.

VR film ja mäng

Saad tutvuda sisserändajate ja nende kodudega nii Eestis kui päritolumaal ning luua oma kätega muusikateose!

Simulatsioon

Eesti Ekspressi veebirakenduses saad tajuda, milliseid takistusi peab kodust sõja tõttu lahkunud Ukraina põgenik ületama.

Brauserimäng "Muusikarännak"

Mängus saad uurida, kuidas on erinevad muusikastiilid kujunenud läbi inimeste rände.

Eesti Arengukoostöö Logo Mondo
KÜSK Siseministeerium Mondo

See veebisait on välja töötatud projekti “Jagatud teekonnad” raames mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata rahastajate seisukohti.