11.01.22

Mondo digipädevuste programm laieneb Ukrainasse

Mondo korraldab koostöös Ukraina partneri Vostok SOS-iga 12.-15. jaanuaril 2022 Kiievis digipädevuste koolituse. Koolitusprogrammi ning õppekava töötasid välja Mondo digieksperdid ja Ukraina hariduseksperdid. Digipädevuste Training of trainers ehk edasikoolitajate kursused on juba toimunud mitmetes Mondo partnerriikides ning pilootprojekt algas sel õppeaastal ka Ukrainas.

Mondo töötab Ukraina kriisipiirkonnas juba üle seitsme aasta ning tänu Eesti Välisministeeriumi toetusele on loodud kriisipiirkonda haridusvõrgustik, millest võtavad osa 40 kooli, kus õpib kokku üle 10 000 õpilase ning õpetab üle 1100 haridustöötaja.

Mondo humanitaarabi monitooring Ida-Ukraina kriisipiirkonnas märtsis 2021 tõi välja, et õpetajate madal digipädevus ja digitaalsete vahendite puudus ei võimalda distantsõppe tingimustes õppekava täies mahus ellu viia. Pilootprojekti käigus kaardistati 2021. aasta sügisel Ukraina kriisipiirkonna õpetajate vajadused ning loodi neile digipädevuste arendamiseks sobiv õppekava ja koolitusprogramm.

Kiievis toimuvat nelja päeva pikkust koolitust viivad läbi Natalia Kidalova ja Irina Tselukhina, kes on tunnustatud digiõppe eksperdid Ukrainas. Koolitusest võtab osa 13 haridustöötajat, kes saavad edasikoolitaja sertifikaadi. Kevadel 2022 viivad 13 koolitajat viies Luganski oblasti koolis läbi 60 tunni pikkused digipädevuste koolitused. Programmi tulemusena oskavad õpetajad kasutada paremini digitaalseid abivahendeid ja veebiplatvorme õppetöö korraldamiseks nii distants- kui ka kontaktõppe ajal.

Mondo digiekspert Erika Tšerkašina: “Digipädevuste kaardistamisel õpetajate ja koolijuhtidega toodi peamiste vajadustena välja õpetajate distantsõppe võimekuse tõstmist ning oskust rakendada digitehnoloogiat selleks, et soodustada interaktiivset õppekeskkonda, kus õpilane ei ole passiivne kuulaja vaid õppeprotsessi suunaja ja kooslooja. Algaval koolitusel saavad osalejad just neid oskusi ning viivad need hiljem edasi kriisipiirkonna koolidesse.”

Koolitus Kiievis toimub MTÜ Mondo ja Ukraina partneri Vostok SOS humanitaarabi  projekti raames, mida rahastab Eesti Välisministeerium,

Taustaks: Juurdepääs internetile on loonud ühiskonnas eristusaluse, mis tekitab uut sorti segregatsiooni. Digilõhe suurendab juba eksisteerivat sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust. Need, kes satuvad digilõhe nö valele poolele (madala sissetulekuga inimesed, vähem formaalse haridusega inimesed, maapiirkondade elanikud, eakad ning vähemused) kannatavad majandusliku, sotsiaalse, tervishoiu- ja poliitilise mahajäämuse all. Digilõhe piirab võimalusi tööturul läbi lüüa ja iseseisvalt toime tulla. Peamised probleemid on interneti infrastruktuuri puudulikkus, interneti maksumus ning digioskuste puudumine. Covid-19 pandeemia suurendas digilõhet nii riikide vahel kui sees.

Mondo panustab digilõhe vähendamisse läbi marginaliseeritud ühiskonnagruppide nagu pagulased, perevägivalla all kannatavad naised, maa- ja kriisipiirkondade lapsed ja noored toetamise. Mondo on aidanud oma partnerriikides luua arvutiklasse ning viib läbi digipädevuste koolitusi Ghanas, Ugandas, Jordaanias, Süürias, Keenias, Ukrainas ning peatselt ka Gruusias, Jeemenis ja Birmas.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo kogub annetusi inimeste evakueerimiseks Hersoni üleujutuse piirkonnast

07.06.23

Nova Kahhovka tammi õhku laskmine seab ohtu kümnete tuhandete inimeste elud, kes on juba niigi sõjast räsitud ja kurnatud. Ukraina vajab abi inimeste evakueerimisel ning ümberasustatud inimeste toetamisel. Annetused on väga oodatud igas suurusjärgus – igast eurost on abi.  Annetusvõimalused: Ülekanne Mondo annetuskontole SEB pangas IBAN: EE491010220099409013, selgitus “Ukraina heaks” Mondo Kriisifondi kaudu PayPali kaudu
LOE EDASI
VAATA KÕIKI