05.06.21

Mondo otsib digipädevuste programmi eksperti

MTÜ Mondo otsib 75-100% töökoormusega Mondo digipädevuste programmi eksperti, kelle ülesandeks on arendada ja laiendada digipädevuste programmi uutele sihtrühmadele ja kogukondadele. 

Sa teed tööd selle nimel, et:

 • Mondo digipädevuste programm (loe lähemalt: mondo.org.ee/digitalskills) kasvaks ja areneks süsteemselt ja koostöös nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega;
 • erinevad arengukoostöö ja humanitaarabi sihtrühmad saavad nende vajadustele vastava digipädevuste koolituse, mis toetaks nende paremat toimetulekut ning vähendaks tekkinud digilõhet;
 • koolituse sisu ja õppematerjalid vastaks erineva tasemega sihtrühmade ja vanusegruppide vajadustele paljudes erinevates riikides ja kogukondades;
 • Mondo digipädevuste koolitus areneb ajas ning käib kaasas uuenduslike lahendustega ja sektoris toimuvaga.

Kandideeri, kui Sul on:

 • Haridus ja/või varasem töökogemus  haridustehnoloogia või hariduse valdkonnas ning Sulle pakub suurt huvi koolitustöö;
 • arusaam digipädevuste kontseptsioonist ning kaasaegsetest hariduslikest digilahendustest;
 • sügav huvi globaalse (haridusliku) ebavõrdsuse, sh digilõhe vähendamise vastu;
 • tugevus suhelda igapäevatöös nii era- kui ka avaliku sektoriga nii Eestis kui ka välisriikides;
 • huvi ja valmisolek arendada ennast arengukoostöö ja humanitaarabi vallas, juhul kui Sul selles varasem töökogemus puudub;
 • täpsus ja suurepärane ajajuhtimise ning korraldus- ja koostööoskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus nii eesti kui inglise keeles, kasuks tuleb ka hea vene keele oskus;
 • valmidus reisida töö iseloomust tulenevalt.

Töökoormus, mida pakume, on 75-100% vastavalt kokkuleppele. Täiskoha puhul on töötasu 1800 eurot (bruto) kuus. 

Sind ootab missioonitundega töö ägedas kontoris, hoolivat ja solidaarset maailma väärtustavad kolleegid, paindlik tööaeg ning -koht.

Kandideerimiseks saada oma ingliskeelne CV ja videovormis eestikeelne tutvustus (kuni 4 min) e-mailile triinu.ossinovski@mondo.org.ee hiljemalt 25. juuniks 2021. Videos räägi oma varasemast töökogemusest ja sellest, miks sa soovid antud ametikohale kandideerida. 

MTÜ Mondo on arengukoostööle, humanitaarabile ja maailmaharidusele pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon. Mondo visioon on stabiilne ja hooliv maailm, kus kõigil on võimalus inimväärsele elule.

Küsimuste korral kirjuta Aliine Lotmanile, MTÜ Mondo digipädevuste programmi juhile – aliine@mondo.org.ee

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI