18.06.21

Mondo otsib rahvusvahelise koolivõrgustiku Eesti koordinaatorit

MTÜ Mondo otsib osalise tööajaga maailmahariduse projektijuhti, kelle ülesandeks on põneva ja rahvusvahelisi võimalusi pakkuva UNESCO ühendkoolide võrgustiku (UNESCO Associated Schools Network) koordineerimine Eestis.

Sa teed Mondos tööd selle nimel, et:

 • toetada UNESCO ühendkoolide võrgustikku kuuluvaid koole ja õpetajaid avatud, keskkonnast ja inimõigustest hoolivate ja ühiskondlikult aktiivsete õpilaste arendamisel;
 • esindada Eestit rahvusvahelises UNESCO ASPnet võrgustikus, kuhu kuulub 11 000 kooli 191 riigist üle maailma;
 • pakkuda võrgustiku koolidele huvitavat programmi ja osalusvõimalusi võrgustiku tegevustes Eestis ja rahvusvaheliselt koostöös Läänemere Projekti Eesti koordinaatoriga Tartu loodusmajas;
 • koostöös noorte vabatahtlike tiimiga viia läbi iga-aastane rahvusvaheline ÜRO matke programm, mis koosneb ettevalmistusperioodist ning kolmepäevasest konverentsist;
 • toimiks sujuv ja konstruktiivne koostöö UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Välisministeeriumi, UNESCO peakorteriga; 
 • edendada Eestis kestliku arengu eesmärkide alast teadlikkust, maailmaharidust ning toetust humanitaarabi ja arengukoostöö tegevustele.

Kandideeri, kui Sul on:

 • kõrgharidus, eelistatult hariduse, noorsootöö või kestliku arengu valdkonnas;
 • praktiline töökogemus haridusasutuses sh otsene töö noortega ning eelnev kogemus projektijuhi või koordinaatorina;
 • arusaam kestliku arengu eesmärkidest ning ÜRO ja UNESCO väärtustest ning huvi rahvusvahelise diplomaatia ja koostöö vastu;
 • suurepärane koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus nii eesti kui inglise keeles, kasuks tuleb ka hea vene keele oskus;
 • täpsus, suurepärane ajajuhtimise ning korraldusoskus (töö eeldab projektitaotluste koostamist, eelarvete jälgimist, ürituste korraldamist ning aruandlust).

UNESCO ühendkoolide koordinaatori töökoormus on 50%. Töötasu selle koormusega on 800 eurot kuus bruto. Tööle asumise aeg on 2. august 2021. Huvi ja sobivate oskuste korral on võimalik koormust suurendada täiskohani panustades teistesse käimasolevatesse maailmahariduse projektidesse Mondos. 

Sind ootavad missioonitundega töö ägedas kontoris, hoolivat ja solidaarset maailma väärtustavad kolleegid, paindlik tööaeg ning -koht.

Kandideerimiseks saada oma CV ja videovormis eestikeelne tutvustus (kuni 4 min) e-posti aadressile diana@mondo.org.ee hiljemalt 5. juuliks 2021. Videos räägi oma varasemast töökogemusest ja sellest, miks sa soovid antud ametikohale kandideerida.

MTÜ Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon. Mondo visioon on turvaline, hooliv ja kestlik maailm, kus kõigil on võimalus inimväärsele elule.

Lisaküsimustele vastab UNESCO ühendkoolide koordinaator Eestis Viktoria Lepp: unescoschools@mondo.org.ee, 55569444.

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI