PROJEKTID

Süüria pagulaste toimetuleku toetamine Liibanonis ja Türgis

Projekti kestus: veebruar 2024 – jaanuar 2025

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Development for People and Nature Association (DPNA), Red Oak, Tarlabaşı Kogukonna Keskus

Projekti maht: 75 000 €

Projekti “Süüria pagulasnaiste, -laste ja -noorte iseseisva toimetuleku toetamine Liibanonis ja Türgis digipädevuste ja ettevõtluse koolituste kaudu” eesmärk on toetada haavatavate kogukondade sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist Liibanonis ja Türgis. 

Projekti käigus viime läbi digipädevuste ja ettevõtluse koolitused, mille otsesteks kasusaajateks on Süüria naised ja lapsed/noored ning teiste haavatavate kogukondade liikmed (liibanonlased, palestiinlased, kurdid, dom jt). 

Lisaks viime Liibanonis läbi kogemuste ja teadmiste vahetamise töötoad ning kogukonna digivõimekuse tõstmise üritused koos käsitööturuga, kus naised saavad ka oma tooteid müüa. Türgis pakutakse digipädevuste koolitusel osalevate naiste lastele ka hariduslikke tegevusi. Kokku saab projektist otseselt kasu 374 inimest. 

Projekti tulemusena paranevad haavatavate kogukondade digioskused ja ettevõtluse-alased teadmised ning suureneb nende konkurentsivõime tööturul, mis võimaldab sissetulekuid kasvatada ja elutingimusi parandada.

Loe Mondo tegevustest Liibanonis.

Projektijuht:
Elisabeth Viinalass
elisabeth (at) mondo.org.ee