12.08.14

MTÜ Mondo konkurss Eesti ekpertidele erialasteks lähetusteks Aafrikasse

Eesti Välisministeeriumi rahastatava projekti „Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös II“ raames korraldab MTÜ Mondo konkursi leidmaks erialaspetsialiste vabatahtlikule tööle Keeniasse ja Ghanasse. Lähetatava vabatahtliku teenistusperiood sihtriigis on 3 kuud. 

Kandideerima ootame järgmisi erialaspetsialiste:

vähemalt 5-aastase töökogemusega õpetaja Keeniasse (jaan-märts 2015); tööülesanded: Shianda külas WEFOCO (www.wefoco.org) organisatsiooni koolitoetusprogrammi elluviimise jälgimine; Eesti-Keenia sõpruskoolide vaheliste suhtete tugevdamine, järeleaitamistundide läbiviimine koolides

vabatahtlike kuulutusele fotovähemalt 5-aastase töökogemusega õpetaja Ghanasse (sept-nov 2015); tööülesanded: õpetajate täiendkoolituste korraldamine Kongo külas Põhja-Ghanas, sõpruskoolide projekti arendamine,koolitoetusprogrammi elluviimise jälgimine

vähemalt 2-aastase töökogemusega projektikirjutaja Keeniasse (lähetus jaan-märts 2015); tööülesanded: töö Kibera slummis KCEO (http://www.kceo.org/) toetamine võimalike doonororganisatsioonide kaardistamisel, saadud tulemuste põhjal projektikirjutamise kursuse korraldamine, mille lõpptulemuseks on projektitaotlused konkreetsetele doonororganisatsioonidele

vähemalt 2-aastase töökogemusega medõed/ämmaemandad Ghanasse (2 lähetust: jaan-märts ning sept-nov 2015); tööülesanded: viia läbi seksuaaltervise loenguid tüdrukute klubides Nabdami piirkonnas Põhja-Ghanas ning toetada kohaliku kliiniku sünnitusosakonna meedikute tööd

vähemalt 2-aastase töökogemusega põllumajandusekspert Keeniasse (lähetus: juuni-august 2015); tööülesanded: WEFOCO (www.wefoco.org) organisatsiooni naistegruppide toetamine ühistu loomise tegevuste planeerimisel ja organiseerimisel ning põllumajandustegevustes – maisi, ubade ja aedviljade kasvatamisel ning lehmade ja kanade pidamisel

Nõuded kandidaatidele:
• vanus alates 26 eluaastast
• erialane haridus + töökogemus või väga pikaajaline töökogemus antud valdkonnas
• algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt oma tööaega ja tegevusi planeerides
• valmidus ületada kultuurilistest eripäradest tulenevaid probleeme, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuris, kiire kohanemisvõime
• võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ja üritustel enne lähetust ja võimalus korraldada 4 teavitusüritust Eestis pärast lähetuse lõppu

VM_arengukoostoo_estVabatahtliku reisi- ja elamiskulud kaetakse Eesti Välisministeeriumi poolt Eesti Arengukoostöö programmi raames. Programmi osalustasu vabatahtlikule: 100 EUR.
http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/90

 

Kandideerimiseks palume saata inglise keelne CV ning motivatsioonikiri vastustega (eesti keeles) allolevatele küsimustele:
1. Kolm peamist motivaatorit konkreetsele positsioonile kandideerimiseks
2. Isikuomadused ja oskused, mida peate enda tugevuseks tööülesannete täitmisel sihtriigis
3. Proovige kujutada ette vähemalt ühte tööalast stressiolukorda oma sihtriigis ning kirjeldage, kuidas selles olukorras käituksite

CV ja motivatsioonikiri vastustega palume saata aadressil: vabatahtlikud@mondo.org.ee
Kandideerimistähtaeg on 19. september 2014.

Soovil küsi lisainfot: vabatahtlikud@mondo.org.ee või telef. 58151977 Janika Tamm

Lisainfo sihtriikide ja partnerorganisatsioonide kohta ning antud projekti esimese osa raames Ghanas, Keenias ja Ugandas vabatahtlikku tööd teinud eestlaste muljeid on võimalik lugeda aadressil: mondo.org.ee/vabatahtlikud/

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI