22.03.17

MTÜ Mondo kutsub erialaspetsialiste vabatahtlikule tööle Aafrikasse ja Aasiasse!

Ootame kandideerima 2017-2018 aasta vabatahtlike lähetusvoorus järgmisi erialaspetsialiste Ghanasse, Keeniasse ja Birmasse:

Vähemalt 2-aastase töökogemusega loodusainete õpetaja Ghanasse (sept-nov 2017), kelle tööülesanded on:

 • korraldada õpetajate erialaseid täiendkoolitusi Kongo külas Põhja-Ghanas;
 • edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
 • keskkonnateadlikkuse tõstmine õpilaste ja õpetajate seas;
 • jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Vähemalt 2-aastase töökogemusega inglise keele õpetaja Birmasse (nov-dets 2017), kelle tööülesanded on

 • korraldada täiendkoolitusi inglise keele õpetajatele;
 • pakkuda noortele inglise keele täiendõpet ja demokraatlike väärtuste koolitusi;
 • võimalusel algatada sõpruskoolide suhteid Eesti ja Birma koolide vahel;
 • toetada uurimuse läbiviimist Birmas koostöös Aasia Uuringute Kojaga Eestis;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Kahte vähemalt 2-aastase töökogemusega eripedagoogi Keeniasse (sept-nov 2017 ja jaan-märts 2018), kelle tööülesanded on:

 • korraldada erialaseid täiendkoolitusi Rise and Shine erikooli õpetajatele;
 • edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
 • jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
 • viia läbi uurimus lähtuvalt oma uurimistöö plaanist Keenias koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Eripedagoogide kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga.

Kahte ämmaemanduse või meditsiiniõe eriala õppejõudu või pikaaegse töökogemusega praktikut Ghanasse (oktoober-november 2017 ja märts-aprill 2018), kelle tööülesanded on:

 • vaadelda ja hinnata kohalike kliinikute tööd
 • hinnata kohaliku tervishoiu kõrgkooli õppekava ja anda soovitusi õppekava kohandamiseks vastavalt kliinikute vajadustele;
 • koolitada vastavalt vajadusele ja võimalusele kohalike kliinikute töötajaid või tervishoiu kõrgkooli õpilasi ja õpetajaid;
 • viia läbi uurimus Ghanas lähtuvalt oma uurimistöö plaanist koostöös Tartu või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Ämmaemandate või medõdede kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.

Üldised nõuded kandidaatidele:

 • vanus alates 25 eluaastast;
 • inglise keele oskus suhtlustasemel;
 • erialane haridus ja töökogemus või väga pikaajaline töökogemus antud valdkonnas;
 • algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt oma tööaega ja tegevusi planeerides;
 • tervislik valmisolek (nii füüsiline kui vaimne) lähetuseks kuuma kliimaga piirkonnas, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuris;
 • võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ja valmisolek korraldada teavitusüritusi Eestis pärast lähetuse lõppu.

Kandideerimiseks palun saada inglise keelne CV ning inglise keelne motivatsioonikiri aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee 

Motivatsioonikirjas vasta muuhulgas ka järgmistele küsimustele:

 1. Mis on Sinu kolm peamist motivaatorit antud positsioonile kandideerimiseks?
 2. Millised on need oskused ja isikuomadused, mida pead enda tugevuseks tööülesannete täitmisel sihtriigis?
 3. Proovi kujutada ette vähemalt ühte tööalast stressiolukorda oma sihtriigis ning kirjelda, kuidas selles olukorras käituksid.
 4. Ainult meditsiinivaldkonna spetsialistid ja eripedagoogid: millisel teemal sooviksid viia läbi uurimust sihtriigis ning kuidas selle tulemusi hiljem oma edasises erialases töös rakendada saaks.

 

Kandideerimistähtaeg on 23. aprill 2017.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad mai alguses ning ettevalmistavad koolitused ja kohtumised mai lõpus, juunis ja augustis.

Programmi osalustasu on 100 eurot. Lähetusel osaleja saab stipendiumi, mis katab reisi-ja elamiskulud. Projekti rahastab Eesti välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Täpsem info projekti tegevuste plaanidest ja eesmärkidest, lisainfo sihtriikide, partnerorganisatsioonide ning lähetuste kohta: https://mondo.org.ee/vabatahtlikud/

Soovil küsi lisainfot projekti koordinaatorilt Janika Tamm: vabatahtlikud@mondo.org.ee või telefonil +37258151977

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI