19.10.16

Naised poliitikas ja ettevõtluses

„Kui Su unistused ei hirmuta Sind, pole need piisavalt suured.”

Ellen Johnson Sirleaf, endine Libeeria president

 

Naiste osalus otsuste tegemisel ja poliitiline esindatus kasvab maailmas küll aegamisi, kuid siiski jõudsalt. Eelmisel aastal olid 22% maailma parlamendiliikmetest ja 17% ministritest naised – kuigi osalus on jätkuvalt väike, oleme võrdsemas olukorras kui kunagi varem. Senine kogemus on ka näidanud, et naiste osalus riigijuhtimisel tõmbab suuremat tähelepanu sotsiaalsete väljakutsete lahendamisele, jätkusuutlikule arengule, haridusele ja tervishoiule. Just nende teemadega tegelemine on praeguses ebakindlas ja ebavõrdses maailmas esmatähtis.

 

Kuigi kiputakse arvama, et naiste poliitiline osalus on Euroopas parem, kui ülejäänud maailmas, ei pruugi see alati nii olla. Näiteks Rwanda parlamendis on naisi rekordilised 64%, edestades sellega veidi Boliiviat ning Kuubat. Diplomaat Daniel Schaer, endine Euroopa Liidu delegatsiooni asejuht Rwandas, jutustab naiste kaasatusest poliitikas: „Rwanda parlamendis on naistele kvoodid. Kuid ka kohtadel, millele kvoodid ei kehti, on naiste osakaal suur. Võiks isegi öelda, et Rwanda parlamendile poleks kvoote enam vaja, sest jõutud on sinnani, et naisi valitakse rahva tahtel nagunii.”

 

Riigis on mõistetud, et naiste jõustamine peab algama rohujuure tasandilt, rollide muutmine algab sõnumite muutmisest: „Ida-Aafrikas on naistel olnud alati perekonnas tugev roll ja sõnaõigus. See on lihtsalt nüüd ühiskondlikule tasandile viidud. Rwandas on mitmeid naisministreid ja naisi, kes osalevad välismissioonidel, nt ÜRO egiidi all. Samuti on naisteüksused nii politseis kui sõjaväes. Naised, kes soovivad, pääsevad nüüd haridusele ja varem meeste pärusmaale kuulunud positsioonidele ligi,” selgitab Schaer. „Teemasid naiste õiguste valdkonnas, mille kallal töötada, Rwandas jätkub, aga peamine on, et sellest on hakatud rääkima ja seda teadvustama. See on suur samm. Mõnes riigis ei kajastata neid teemasid avalikult peaaegu üldse.” Vaid 12% maailma riikidest on vähemalt 40% parlamendiliikmetest naised.

 

Naiste kaasamise mõju majandusele

Majandusteadlased on arvutanud, et kui vaestel naistel oleks ligipääs haridusele ja laenudele, võrdne võimalus omada maad ja pärida ning naised saaksid üldiselt võrdse töö eest võrdset palka, lisanduks sellest maailma rahvamajanduse kogutulusse (RKT) 28 miljardit dollarit aastas – ligi 40%! Natuke tagasihoidlikumad – ja kahjuks ka realistlikumad – arvutused näitavad, et maailma RKTsse lisanduks 12 miljardit dollarit aastaks 2025, kui kõik riigid suudaksid järgida vähemalt oma regiooni kõige võrdsema riigi eeskuju. Seda statistikat toetab ka asjaolu, et ettevõtted, mille juhtimisse on kaasatud naisi, kipuvad jõudma suurema tootlikkuseni kui nende konkurendid.

Isegi väga patriarhaarsetes kogukondades on üheks arengu mootoriks naiste kogunemis- ja toetusgrupid. Koos on naised julgemad otsima uusi võimalusi, et luua parem elu endale ja oma perele ning otsustada oma tuleviku üle. MTÜ Mondo on töötanud enam kui 5 aastat lesknaiste gruppidega Ghana ja Keenia maapiirkondades. Nüüdseks on kohalikud naised loonud oma ühistud, et toota kvaliteetseid korve ja shea-võid ning kasvatada kanu kohalikule turule. Programmis osalevate naiste võimekus koos meie väikese panusega teeb kõik võimalikuks.

 

Samal põhimõttel saavad Süüria põgenikest naised Istanbulis Small Projects Istanbuli Õlipuu käsitöögrupis oma käsitööoskusi lihvida, et keskuse pakutud materjalidest õppida käsitööd tootma ja seda turustama hakata. Hiljem investeerivad programmis osalevad naised juba ise materjalidesse, et oma äri laiendada. Keskuses käsitööd tegemas käiv Reem lahkus Süüria sõja eest, lootes enda ja oma laste elule uut algust: „Kaotasin sõja tõttu oma vara, kuid ma ei taha kaotada oma laste tulevikku,” ütleb ta. Talle on kõige olulisem suuta teenida piisavalt, et laste koolitee saaks jätkuda. Ta loodab, et laste kooliharidus garanteerib neile tulevikus töö ja sissetuleku. Ta ühines Õlipuu käsitöögrupiga, et elu oleks taas tavaline – nagu enne sõda Süürias. „Loodan, et kõik halb jääb seljataha ja saame uuesti alustada,” ütleb ta.

Täna, 17. oktoobril toimub Riigikogus seminar “Naised poliitikas: nõrgem sugu või tugevad mõjutajad?”. Otseülekanne on nähtav Delfi TVs: www.delfi.ee/otse-delfi-tv-s-naiste-teemaline-seminar-riigikogus-naised-poliitikas

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI