PROJEKTID

Kriitiline ja eetiline maailmaharidus

Projekti kestus: jaanuar 2023 – märts 2024

Projekti rahastaja: Erasmus+

Projekti partnerid: The Peace Education Institute (Soome) ning Eesti, Portugali ja Soome koolid (loetletud allpool)

Projekti “Kriitiline ja eetiline maailmaharidus – suund turvalisemate koolide poole” ehk  CEGE eesmärk on suurendada heaolu ja sotsiaalset õiglust haridussüsteemides. Selle saavutamiseks süvendatakse projekti käigus haridustöötajate ja õpilaste teadmisi ning arusaamist globaalsest vastutusest. Projekti tegevustega suurendatakse ka nende huvi osaleda ja valmidust tegutseda kestlikkuse, võrdsuse ja õigluse nimel.

Teemaliselt keskendub CEGE kriitilisele ja eetilisele maailmaharidusele, sotsiaalsele vastutusele ja kestlikkusele, antidiskrimineerimisele ja turvaliste keskkondade loomisele kooli- ja koolivälistes ruumides. Praktikas juhindub põhiteemade ümber toimuv töö kahest õppematerjalist ja meetodist – HEADSUP ja SAFER – mida projekti kontekstis kohandatakse ja kasutatakse.

 CEGE hõlmab mitmeid tegevusi: rahvusvaheliste töötubade ja õpiringide korraldamine; õppe- ja õppematerjalide ning meetodite arendamine; professionaalse võrgustiku loomine haridustöötajate toetuseks ja tulevaste koostöövõimaluste loomiseks. CEGE tegevused on suunatud eelkõige õpetajate ja nende erialase arengu toetamiseks. Samas toob CEGE projekt kokku need, kes huvituvad filosoofilistest küsimustest nagu teadmiste olemus ja “teadja”, ning julustab õpetajaid ja õpilasi liikuma teadmuse kaasloomise, koostöö ja osalusõppimise suunas.

Projekti partnerkoolid on Eestis Sindi Gümnaasium, Kuristiku Gümnaasium, Sillaotsa Kool, Pelgulinna Riigigümnaasium ja Mustamäe Riigigümnaasum. Portugalis Santa Maria Maiori ja Barroselase koolid ning Soomes Jääli, Hiukkavaara ja Knuutilankangase koolid.

 Mondo maailmahariduse tegevusi vaata maailmakool.ee portaalis.

Projektijuht:

Maria Sakarias
maria@mondo.org.ee