PROJEKTID

Psühhosotsiaalne tugi ukrainale

Projekti kestus: juuni 2023 – aprill 2024

Projekti rahastaja: ESTDEV — Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partner: MTÜ Leleka Spokiy platvorm

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on kuni veerand Ukraina elanikest täna raskete vaimse tervise probleemide riskigrupis ning nõudlus vaimse tervise abi järele aina kasvab. Selle projekti raames toetab Mondo Ukraina inimeste vaimset tervist digitaalse platvormi Spokiy ning haridustöötajate vaimse tervise esmaabi koolituste kaudu.

Projekti esimese poole aasta jooksul saab 1000 ukrainlast psühholoogilist abi Eestis välja arendatud digitaalse platvormi Spokiy kaudu. Spokiy lahenduse toel inimesed saavad vaimse tervise diagnoosi, raviplaani ja psühholoogi või psühhiaatri veebisessioone. Fookuses on eelkõige maapiirkondades elavad inimesed, kellel puudub võimalus saada kodulähedast psühhosotsiaalset tuge. Ukrainas uuenduslik lähenemine parandab vaimse tervise teenuse kättesaadavust ning leevendab riikliku süsteemi koormust. 

Projekti teise tegevusena pakume vaimse tervise esmaabi koolitusi Žõtomõri ja Tšernihivi oblastite koolide 210 haridustöötajale. Koolitused tõstavad fookusesse õpetajate vaimse tervise ning annavad neile meetodeid toetamaks ka psühholoogilise trauma läbi elanud õpilasi.

Projektijuht:

Polina Medvedskaya
polina@mondo.org.ee