Mondo on Liibanonis töötanud alates 2016. aastast.

Liibanonis on hinnanguliselt 1,5 miljonit registreeritud Süüria pagulast, mis on kõrgeim pagulaste suhtarv inimeste kohta maailmas. Liibanoni olukorra teeb eriliselt raskeks asjaolu, et rohkem kui veerand elanikkonnast on pärit Süüriast ja riigil puudub infrastruktuur ja haldusvõimekus inimeste esmaste vajaduste katmiseks. 71% süüria peredest Liibanonis elab allpool vaesuspiiri ja paljud on võtnud kasutusele negatiivsed toimetulekustrateegiad: oma Süürias asuvate kodude, maa ja tarbeesemete müümine, üha suurenev laenukoormus igapäevakulutuste katmiseks, vähendatud toidukorrad päevas ja paljudel juhtudel isegi lapstööjõud ja lapsabielud.

UNHCR andmetel on enam kui pooled Liibanonis registreeritud pagulastest kooliealised lapsed, keda on arvult rohkem kui Liibanoni koolides õppivaid kohalikke lapsi kokku. Koolist kõrvale jäänud lapsi on vanuserühmas 6-14 48% ja vanuses 15-17 84%.

 

Mondo partner Liibanonis on Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD).

Mondo katab LSESD alla kuuluvad Tahaddi kogukonnakeskuse kulusid, samuti jagame peredele hügieenipakke ja lastele koolitarbeid. Keskuses toimib naiste toimetulekuprogramm, mille raames aset leidval õmblemiskursusel valmistatud tooted turustatakse.

Tahaddi hariduskeskuses õpib 200 õpilast, kel puudub ligipääs Liibanoni haridussüsteemile, sest tavakoolides ei ole ruumi või nad on õppeprogrammis maha jäänud. Sõja eest põgenenud lastega töötavad psühhosotsiaalset tuge pakkuv nõustaja, lasteaia abiõpetaja, kunstiõpetaja ning tunniväliste ja haridustegevuste juht. Tegevused on suunatud lastele vanuses 4-12 aastat. Käsitöö- ja kunstikoolitused aitavad parandada laste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekut. Kokku on Mondolt Liibanonis tuge saanud ligi 1000 pagulast.

 

Mondol aitab Liibanonis töötada Eesti Välisministeerium.

Liibanon Mondo

Aktiivsed projektid Liibanonis

oktoober 2020 – august 2021

Uudised

Mondo kogus Beiruti toetuseks 10 253 eurot

25.08.2020

Mondole tehti Beiruti plahvatuses kannatanud perede toetuseks annetusi summas 10 253 eurot. Annetusi kasutatakse toiduabi jagamiseks, kokku saab kuuajase toiduvaru enam kui 230 perekonda. “Me oleme tõesti tänulikud ja isegi pisut üllatunud, et annetusi kogunes nõnda palju. Kokku andis oma panuse 159 inimest, annetusi ei tehtud mitte ainult Eestis, vaid GoGetFunding keskkonna kaudu saime ka
LOE EDASI