Liibanon

Mondo töötab Liibanonis aastast 2016, toetades kõige haavatavamate kogukondade toimetulekut hariduse, digivõimekuse tõstmise ning ettevõtluskoolituste kaudu.

Liibanonis on hinnanguliselt 1,7 miljonit pagulast, mis teeb 5,9 miljonilise elanikkonnaga riigi üheks maailma kõrgeima pagulaste suhtarvuga riigiks maailmas. Riigis elab 1,5 miljonit Süüria ning 200 000 Palestiina pagulast. Liibanon, mis kuulus 25 aastat kõrgema keskmise sissetulekuga riikide hulka, on aastaid kestnud poliitilise ebastabiilsuse ning enneolematu majanduskriisi tõttu jõudnud olukorda, kus üle 80% inimestest elab alla ametliku vaesuspiiri. Üle poole liibanoni (53%) ning enamus (90%) süüria peredest vajab abi oma põhivajaduste katmisega. Liibanoni 1,2 miljonist lapsest ei käi koolis umbes 10%.

Mondo toetab koos partneritega riigi kõige haavatavamaid kogukondi, nagu Süüria pagulasnaised ning lapsed ja noored. Koostöös partneritega pakume lahendusi, mis aitavad parandada nende toimetulekut ja toetame annetuste abil laste kooliteed. Näiteid tegevustest leiad altpoolt.

Mondol aitavad Liibanonis töötada Eesti Välisministeerium, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus – ESTDEV, Anna Lindh Foundation ja era-annetajad.

Aktiivsed projektid Liibanonis

Mondo Crafts otsib veebipoe vabatahtlikku

25.03.24

Mondo otsib oma tiimi vabatahtlikku veebipoe abilist, kes aitab meil ühtlustada eesti ja inglise keelset veebipoodi, kontrollib ja teeb vajalikud seadistused, et uue toote lisandumisel, laoseisu muutumisel vms oleks teave mõlemas keeles uuendatud ja mõlemas keeles sama. Lisaks võid soovi korral kaasa lüüa muudes Mondo sotsiaalse ettevõtluse tegemistes. Sa oled hea kandidaat, kui: tunned WordPressi;
LOE EDASI

Näited tegevustest Liibanonis

Tugi haridusele ja vaimsele tervisele

Koostöös kohaliku organisatsiooni Lebanese Society for Educational and Social Development’iga (LSESD) korraldasime 2016. – 2021. aastal Beirutis, Tahaddi keskuses, baas kirjutamis- ja lugemisoskuste tunde koolis mittekäivatele lastele. Koolis käivad lapsed said abi kodutöödega. Noored said omandada kutseoskusi, osaleda digipädevuste koolitustel ja karjäärinõustamisel. Lisaks pakkusime erinevaid tegevusi koolieelikutele ning kunsti ja käsitöö töötube. Viisime läbi ka psühhosotsiaalse toe sessioone lastele, noortele, naistele ja peredele.

 

Täiendkoolitused naistele

Koostöös kohaliku organisatsiooni LSESD ja Development for People and Nature Association’iga (DPNA) pakkusime Beirutis 2017. – 2018. aastal ja Saida linnas alates 2020. aastast oskuskoolitusi ja digipädevuste koolitusi nii pagulasnaistele kui ka vähemate võimalustega Liibanoni naistele. Kõige andekamad ja motiveeritumad naised said ka ettevõtlustoetust.

 

Humanitaarabina jagasime 2020. aastal koostöös DPNAga hügieeniabi pakke Beiruti plahvatuse ohvritele.

Mondo partnerid Liibanonis

Development for People and Nature Association (DPNA) on asutatud 2003. aastal ning Mondo partnerorganisatsioon aastast 2020. DPNA tegutseb Liibanoni suuruselt kolmandas linnas, Saidas, kus asub riigi suurim Palestiina pagulaslaager Ein El Helwe. Saida linna piirkond on koduks paljudele vähemate võimalustega kogukondadele.

Red Oak on 2017. aastal asutatud Liibanoni MTÜ, mis töötab vähemate võimalustega inimestega Liibanoni erinevates piirkondades, keskendudes haridusele, vaimsele tervisele, puuetega inimeste kaasamisele, lastekaitsele ning naiste ja tüdrukute võimestamisele.