Liibanon

Mondo on Liibanonis töötanud alates 2016. aastast.

Liibanonis on hinnanguliselt 1,5 miljonit registreeritud Süüria pagulast, mis on kõrgeim pagulaste suhtarv inimeste kohta maailmas. Liibanoni olukorra teeb eriliselt raskeks asjaolu, et rohkem kui veerand elanikkonnast on pärit Süüriast ja riigil puudub infrastruktuur ja haldusvõimekus inimeste esmaste vajaduste katmiseks. 71% süüria peredest Liibanonis elab allpool vaesuspiiri ja paljud on võtnud kasutusele negatiivsed toimetulekustrateegiad: oma Süürias asuvate kodude, maa ja tarbeesemete müümine, üha suurenev laenukoormus igapäevakulutuste katmiseks, vähendatud toidukorrad päevas ja paljudel juhtudel isegi lapstööjõud ja lapsabielud.

UNHCR andmetel on enam kui pooled Liibanonis registreeritud pagulastest kooliealised lapsed, keda on arvult rohkem kui Liibanoni koolides õppivaid kohalikke lapsi kokku. Koolist kõrvale jäänud lapsi on vanuserühmas 6-14 48% ja vanuses 15-17 84%.

 

Mondol aitab Liibanonis töötada Eesti Välisministeerium.

Liibanon Mondo

Mondo digipädevus ja oskuskoolitused parandavad Süüria pagulaste toimetulekut

14.04.23

Mondo ja kohalike partnerite toel on Süüria pagulasnaised Liibanonis ja Jordaanias omandanud vajalikud digi ja ettevõtlusoskused, et oma igapäevast toimetulekut parandada. Mõlemad riigid on kahe peale võtnud vastu ligi 3 miljonit Süüria pagulast ning vajavad jätkuvalt tuge.  Mondo töötab Jordaanias ja Liibanonis Süüria pagulaste, ennekõike naiste ja laste toimetuleku parandamisega. Mondo ekspert Meelis Niine kohtus
LOE EDASI