Mondo tegevused Afganistanis

MTÜ Mondo on tegutsenud Afganistanis alates 2008. aastast, mil Helmandi provintsi lähetatud tervishoiueksperdid aitasid üles ehitada piirkonna meditsiinialast süsteemi. Alates 2011. aastast toetab Mondo Afganistani maapiirkondade tüdrukute haridustaset, naiste reproduktiivtervist ja paremaid võimalusi tööturul.

 

  • Mondo toetab alates 2012. aastast Jalālābādis asuvat Fatima Zahra tüdrukute kooli, kus õpib igal aastal üle 260 õpilase, kes on orvud või erivajadusega ja sõjas kannatada saanud vanematega peredest. Mondo katab igal kooliaastal õpetajate palgakulud ja õpilaste koolivahendite kulud. Mondo toel on koolile paigaldatud päikesepaneelid ja ehitatud juurde kaks klassiruumi teadusainete läbiviimiseks.
  • Alates 2014. aastast pakub Mondo koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga Põhja-Afganistani provintside ämmaemandust õpetavatele meditsiinikoolidele erialalist toetust õppekavade uuendamise, kaasaegsete õppevahendite ja täiendkoolituste näol.  7-8 kuulised täiendkoolitused toimuvad Moodle veebikeskkonnas ja Skype vahendusel. Igal aastal koolitame ca 30 kohalikku ämmaemandat, kes lisaks oma tavatööle annavad tervisekasvatuslikke loenguid 600-700 tüdrukule piirkonna koolides. Faryabi provintsi keskuses Andkhoys töötab tasuta nõuandeliin naistele. Hinnanguliselt mõjutavad täienduskoolitused 50 000 sünnitusabi vajavat naist Põhja- ja Ida-Afganistanis.
  • Mondo on aidanud koostöös Päästeameti ja EUPOLiga koolitada 36 Afganistani päästetöötajat USA õhuväe poolt Afganistani päästjatele soetatud tuletõrjeautode oskuslikuks kasutamiseks. Afgaanidele soetatud 54 tuletõrjeautol tööle asuvad kohalikud päästjad said ettevalmistuse instruktoritena, mis aitab päästevõimekust suurendada üle Afganistani.
  • Mondo toel on Põhja-Afganistani maakoolide ja külakeskuste juurde rajatud üle 100 välikäimla, et tõsta õpilaste ja külarahva teadlikkust tervishoiust ja hügieenist;
  • Fāryābi provintsi 100 naist on osalenud pooleaastasel põhjalikul IT-koolitusel, mis võimaldas neil asuda tööle kohalikes ettevõtetes ja koolides ning ise raha teenida;
  • 30 maakooli õpetajat Herati provintsis on saanud arvutikoolitust ja 33 koolile on soetatud arvuteid, mis parandab 13 000 tüdrukule antava arvutihariduse kvaliteeti. Klassid on internetiühendusega ja eestlaste toel on koolidesse palgatud aastaks õpetaja ja abiõpetaja;
  • Sar-e-poli provintsis on kuuekuulistel IT-koolitusel saanud arvutiõpet 100 naist, kuuajalise arvutikoolituse said ka 20 õpetajat erinevatest Sar-e Poli piirkonna koolidest;