Mondo alustas arengukoostööd Gruusias 2017. aastal.

Toetame kohalikku partnerorganisatsiooni Merkuri Samegrelo piirkonnas naistevastase vägivalla vastases võitluses.  Merkuri rajatud naiste varjupaigal puudub riiklik toetus, omavalitsus toetab vaid 10% eelarvest. Mondo aitab katta varjupaiga ülalpidamiskulusid ning pakub organisatsiooniga seotud spetsialistidele, noorsootöötajatele ja meediaesindajatele erinevaid koolitusi. Koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga kaardistatakse kohaliku partneri võimekus ettevõtluse vallas.  Mondo lähetab piirkonda ka EU Aid programmi vabatahtlikke eksperte.

Mondo tegevusi Gruusias rahastab Eesti Välisministeerium.

Mondo partner Gruusias

Assotsiatsioon Merkuri

Merkuri on valitsusväline MTÜ, mis loodi 2004. aastal Gruusias, Zugdidis. Esimesed projektid käivitati 2007. aastal. Merkuri peamine fookus on koduvägivalla vastane selgitustöö ning seda just maapiirkonnas. Zugdidi linn, kus Merkuri tegutseb, asetseb vahetult Abhaasia piiri ääres. Territoriaalsed pinged, sisepõgenike suur hulk ning piirkonna majanduslik madalseis muudavad sealse elanikkonna ning ennekõike naised eriti haavatavateks. Mondo alustas koostööd Merkuriga 2017, aastal EU Aid Volunteers programmi raames lähetades piirkonda vajalikke erialaspetsialiste (juristid, psühholoogid, noorsootöötajad).

Merkuri avas 2018. aasta märtsis naiste varjupaiga, mis on piirkonna ainus. Varjupaigal puudub riiklik rahastus, omavalitsus toetab vaid 10% eelarvest. Mondo on Eesti Välisministeeriumi abiga aidanud varjupaika käigus hoida 2019. aasta oktoobrist alates.

Merkuri tegemistest saab rohkem lugeda nende kodulehelt. 

Aktiivsed projektid Gruusias