Mondo alustas arengukoostööd Gruusias 2019. aastal.

Toetame kohalikku partnerorganisatsiooni Merkuri Samegrelo piirkonnas naistevastase vägivalla vastases võitluses.  Merkuri rajatud naiste varjupaigal puudub riiklik toetus, omavalitsus toetab vaid 10% eelarvest. Mondo aitab katta varjupaiga ülalpidamiskulusid ning pakub organisatsiooniga seotud spetsialistidele, noorsootöötajatele ja meediaesindajatele erinevaid koolitusi. Koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga kaardistatakse kohaliku partneri võimekus ettevõtluse vallas.  Mondo lähetab piirkonda ka EU Aid programmi vabatahtlikke eksperte.

Mondo tegevusi Gruusias rahastab Eesti Välisministeerium.

Aktiivsed projektid Birmas

oktoober 2019 - märts 2021