Haridus- ja ettevõtlustegevused Keenias

Laste toetusprogramm ja sõpruskoolid

  • Mondo toetab piirkonna majanduslikult raskes olukorras olevaid lapsi põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel, aitab tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti. Laste toetusprogramm töötab ainult Eesti era-annetajate toel – igal aastal läheb Eestist kogutud annetuste abil Shianda piirkonnas kooli ca 110-120 põhikoolilast sh erivajadusega lapsed ja ca 40-50 keskkoolilast. Mondo peab laste ja toetajate andmebaasi ja vahendab sõpruskoolide suhteid Eesti ja Shianda piirkonna koolide vahel.

Vabatahtlikud

  • 2012. aastal lähetas Mondo Shiandasse esimesed vabatahtlikud, kes pakkusid kohalikele naistele õmblusalast oskuskoolitust. Nüüd õmblevad koolituse läbinud paarkümmend naist igal aastal Mondo toetusprogrammi lastele koolivorme, millega teenivad täiendavat sissetulekut.  
  • Mondo ja GLEN-programmi vabatahtlikud on erinevatel aastatel korraldanud koolitusi koolist välja kukkunud tüdrukutele, tegelenud HIV-ennetustööga, pakkunud arvutikoolitusi jms. Shiandas on vabatahtlikul tööl käinud õpetajad, põllumajanduseksperdid, tervishoiutöötajad, füsioterapeudid.
  • Alates 2018. aastast lähetab Mondo piirkonda vabatahtlikke eksperte EU AID Volunteers programmi raames, kes jätkavad tööd hariduse ja kogukonna arengu sh tervishoiu valdkondades.

Kogukonnaprojektid

  • Mondo vahendusel Eestist Shiandasse lähetatud vabatahtlike abil on kohalikud naistegrupid alustanud õmblusettevõtlusega ning loonud põllumajandusühistu Wefoco Multipurpose Cooperative Society, mis tegeleb kanakasvatusega. Ühistu koosneb 5 allüksusest, millel igaühel on oma juhtkond.
  • 2015-2016. a toetas Mondo ühistute loomist ja 2017-2018 täiendavat võimestamist ka Välisministeerium arengukoostöö vahenditest. Õmblusettevõtlust on toetatud erinevate masinatega – õmblusmasinad, T-särkide printimis- ja tikkimismasinad ning aidatud koolituste ja õmblushangete ettevalmistamisel. Põllumajandusühistutele on soetatud päikesepaneelidel töötavad inkubaatorid tibude haudumiseks, ehitatud kanalaid ja viidud läbi mitmeid koolitusi ja õppereise kuluefektiivsest põllupidamisest.
  • Mondo on eelnevatel aastatel teinud koostööd ka Kibera Community Empowerment Organization (KCEO), mis võimestab Kibera slummis Nairobis olevaid noori. Samuti on Mondo aidanud käima lükata QUIN-Estonia kartulikasvatusprojekti.
Mondo lähetatud vabatahtlik õpetaja Marine Houmeau

Mondo on toetanud

20 Ghana ja Keenia kooli

päikesepaneelide, vetsude,
õpikute ja muuga

Loodud põllumajandusühistu

300 liiget

tegelevad kanakasvatusega

Aastal 2019 jätkas

39 Keenia noort

keskkooliõpinguid meie Tarkusefondi toel