Haridus- ja ettevõtlustegevused Keenias

Laste toetusprogramm ja sõpruskoolid

  • Mondo toetab piirkonna majanduslikult raskes olukorras olevaid lapsi põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel, aitab tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti. Laste toetusprogramm töötab ainult Eesti era-annetajate toel – igal aastal läheb Eestist kogutud annetuste abil Shianda piirkonnas kooli ca 110-120 põhikoolilast sh erivajadusega lapsed ja ca 40-50 keskkoolilast. Mondo peab laste ja toetajate andmebaasi ja vahendab sõpruskoolide suhteid Eesti ja Shianda piirkonna koolide vahel.

Vabatahtlikud

  • 2012. aastal lähetas Mondo Shiandasse esimesed vabatahtlikud, kes pakkusid kohalikele naistele õmblusalast oskuskoolitust. Nüüd õmblevad koolituse läbinud paarkümmend naist igal aastal Mondo toetusprogrammi lastele koolivorme, millega teenivad täiendavat sissetulekut.  
  • Mondo ja GLEN-programmi vabatahtlikud on erinevatel aastatel korraldanud koolitusi koolist välja kukkunud tüdrukutele, tegelenud HIV-ennetustööga, pakkunud arvutikoolitusi jms. Shiandas on vabatahtlikul tööl käinud õpetajad, põllumajanduseksperdid, tervishoiutöötajad, füsioterapeudid.
  • Alates 2018. aastast lähetab Mondo piirkonda vabatahtlikke eksperte EU AID Volunteers programmi raames, kes jätkavad tööd hariduse ja kogukonna arengu sh tervishoiu valdkondades.

Kogukonnaprojektid

  • Mondo vahendusel Eestist Shiandasse lähetatud vabatahtlike abil on kohalikud naistegrupid alustanud õmblusettevõtlusega ning loonud põllumajandusühistu Wefoco Multipurpose Cooperative Society, mis tegeleb kanakasvatusega. Ühistu koosneb 5 allüksusest, millel igaühel on oma juhtkond.
  • 2015-2016. a toetas Mondo ühistute loomist ja 2017-2018 täiendavat võimestamist ka Välisministeerium arengukoostöö vahenditest. Õmblusettevõtlust on toetatud erinevate masinatega – õmblusmasinad, T-särkide printimis- ja tikkimismasinad ning aidatud koolituste ja õmblushangete ettevalmistamisel. Põllumajandusühistutele on soetatud päikesepaneelidel töötavad inkubaatorid tibude haudumiseks, ehitatud kanalaid ja viidud läbi mitmeid koolitusi ja õppereise kuluefektiivsest põllupidamisest.
  • Mondo on eelnevatel aastatel teinud koostööd ka Kibera Community Empowerment Organization (KCEO), mis võimestab Kibera slummis Nairobis olevaid noori. Samuti on Mondo aidanud käima lükata QUIN-Estonia kartulikasvatusprojekti.
Mondo lähetatud vabatahtlik õpetaja Marine Houmeau