Mondo on Türgis töötanud alates 2016. aastast.

Türgis on kõige suurem arv Süüria pagulasi, kokku üle 3,4 miljoni registreeritud pagulase. 90% neist elab väljaspool pagulaslaagreid. Üle 40% kooliealistest lastest ei käi koolis. Need noored vajavad ligipääsu kutsekoolitustele, keeletundidele ja kõrgharidusele. Olulised on järeleaitamistunnid, mis aitaks noortel kooli tagasi pöörduda. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks keelte erinevus, mille tõttu laste haridus kannatab. Paljud lapsed ja teismelised ei ole koolis üldse käinud või on koolist eemal olnud enam kui 4 aastat. Seetõttu on kiiresti vaja mitteformaalseid ja formaalseid haridusprogramme, mis kiirendaks laste kooli tagasipöördumist või kutseoskuste omandamist.

 

Mondo tööd Türgis on toetanud Eesti Välisministeerium, Euroopa Komisjon, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja Anna Lindhi fond.

Türgi Mondo

Sotsiaalne ettevõtlus Türgis

mondo partner türgis

Tarlabaşı Kogukonna Keskus

Tarlabaşı Toplum Merkezi / Tarlabaşı Community Center (TTM) on vabaühendus, mis tegutseb alates 2006. aastast Istanbulis ning alates 2023. aastast mujal riigis maavärinast mõjutatud piirkondades. Istanbulis töötab TTM Tarlabaşı kogukonnas kõige haavatavamate gruppidega, kelleks on lapsed, noored ja naised, pakkudes neile sotsiaalset, vaimse tervise ning hariduse tuge. Tarlabası piirkonnas elab palju rändetaustaga inimesi, kes on sattunud vaesusesse ning kelle õigused on piiratud. Mondo alustas organisatsiooniga koostööd 2023. aastal korraldades naiste ja tüdrukute võimestamise töötube ning jagades abivajajatele humanitaarabi pakke.

Mondo digipädevus ja oskuskoolitused parandavad Süüria pagulaste toimetulekut

14.04.23

Mondo ja kohalike partnerite toel on Süüria pagulasnaised Liibanonis ja Jordaanias omandanud vajalikud digi ja ettevõtlusoskused, et oma igapäevast toimetulekut parandada. Mõlemad riigid on kahe peale võtnud vastu ligi 3 miljonit Süüria pagulast ning vajavad jätkuvalt tuge.  Mondo töötab Jordaanias ja Liibanonis Süüria pagulaste, ennekõike naiste ja laste toimetuleku parandamisega. Mondo ekspert Meelis Niine kohtus
LOE EDASI