Mondo on Türgis töötanud alates 2016. aastast.

Türgis on kõige suurem arv Süüria pagulasi, kokku üle 3,4 miljoni registreeritud pagulase. 90% neist elab väljaspool pagulaslaagreid. Üle 40% kooliealistest lastest ei käi koolis. Need noored vajavad ligipääsu kutsekoolitustele, keeletundidele ja kõrgharidusele. Olulised on järeleaitamistunnid, mis aitaks noortel kooli tagasi pöörduda. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks keelte erinevus, mille tõttu laste haridus kannatab. Paljud lapsed ja teismelised ei ole koolis üldse käinud või on koolist eemal olnud enam kui 4 aastat. Seetõttu on kiiresti vaja mitteformaalseid ja formaalseid haridusprogramme, mis kiirendaks laste kooli tagasipöördumist või kutseoskuste omandamist.

 

Mondo partner Türgis on hariduskeskus Small Projects Istanbul (SPI).

Keskust kasutavad sajad linnas elavad Süüria pagulaspered türgi ja inglise keele kursusteks ja sissetulekut toova käsitööga tegelemiseks. Lisaks saadab Mondo SPI keskusesse vabatahtlikke, et toetada sealset tegevust ja tõsta nende pädevust töötamisel pagulastega Eestis. Kokku on Mondolt tuge saanud üle 500 Türgis elava pagulase.

 

Mondo tööd Türgis toetavad Eesti Välisministeerium ja Euroopa Komisjon.

Türgi Mondo

Sotsiaalne ettevõtlus Türgis

Mondo digipädevus ja oskuskoolitused parandavad Süüria pagulaste toimetulekut

14.04.23

Mondo ja kohalike partnerite toel on Süüria pagulasnaised Liibanonis ja Jordaanias omandanud vajalikud digi ja ettevõtlusoskused, et oma igapäevast toimetulekut parandada. Mõlemad riigid on kahe peale võtnud vastu ligi 3 miljonit Süüria pagulast ning vajavad jätkuvalt tuge.  Mondo töötab Jordaanias ja Liibanonis Süüria pagulaste, ennekõike naiste ja laste toimetuleku parandamisega. Mondo ekspert Meelis Niine kohtus
LOE EDASI