22.12.22

Ukraina haridustegevuste kokkuvõte

Mondo partnerorganisatsioon Ukrainas, Vostok SOS korraldas 2022. aasta teisel poolel mitmeid tegevusi, mis olid suunatud koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste toetamisele sõjakriisi ajal. 

Vaatamata sellele, et Luhanski oblasti koolid olid sunnitud lahkuma oma koolimajadest ning korraldama tööd digitaalselt, jätkasid nad tegevusi laste- ja inimõiguste edendamisel. Sügise jooksul toimus õpilastega koostöös ÜRO matke, tsiviilisikute ja laste õiguste temaatilised veebiseminarid õpetajatele, online konverents “Haridus täiemahulise sõja ajal”, kahepäevane inimõiguste koolitus Luhanski oblasti koolijuhtidele Užhorodis ning kümnete Ukraina õpetajate ja õpilaste psühho-sotsiaalne nõustamine psühholoogide poolt. 

Esialgses plaanis oli korraldada ÜRO matke Luhanski oblasti õpilastele Severodonetski linnas, kuid sõjatingimustes otsustati siiski online formaadi kasuks. See andis võimaluse kaasata õpilasi ka teistest piirkondadest. ÜRO matke toimus novembri alguses ning kokku osales 40 õpilast 8 koolist. Vostok SOSi partneriteks on Kiievi Skandinaavia gümnaasiumi õpetajad ja õpilased, kes aitavad korraldada ÜRO matket juba aastaid. Seekord koguneti Užhorodis ning korraldati online formaadis toimuvat üritust sealt. Eesmärgiks oli õpilaste silmaringi laiendamine, ÜRO töö ning globaalsete probleemide tutvustamine. Sel aastal oli üheks suurimaks teemaks muidugi sõda. Vostok SOS kaasas Skandinaavia gümnaasiumi õpetajaid, kes toetasid oma vanemaid õpilasi komiteede juhtide rollis. Vostok SOS töötaja Julia Kishenko tõdes, et online formaadiga võib rahule jääda – see oli parim lahendus, mida oli võimalik sõja ajal pakkuda. ÜRO istung ning komiteede töö olid edukalt simuleeritud Zoom-i vahendusel.

Õpetajatele suunatud kahe veebiseminari fookuses olid eelkõige laste õiguste teemad sõja ajal. Seminari läbiviijaks oli Mondo pikaaegne partner Tšernihivi Inimõiguste Maja. Tavaliselt toimuvad veebiseminarid avatud formaadis ning neid saab järelvaadata Youtube-i vahendusel. Seekord otsustati kinnise formaadi kasuks ainult nendele õpetajatele, kes registreerusid. Julia Kishenko sõnul sooviti, et õpetajad saaks küsida avatult kõiki küsimusi, sest koolides võivad toimuda inimõiguste rikkumised. Kinnine formaat oli osaliselt seotud sõjaolukorraga, peamine eesmärk oli luua turvaline ja usaldusväärne keskkond iga õpetaja jaoks. Laste õigustele lisaks käsitleti tsiviilisikute õiguseid sõja ajal. Mõlemas veebiseminaris osales umbes 20 õpetajat kogu Ukrainast.

19. novembril toimus online konverents “Haridus täiemahulise sõja ajal”, milles osales kokku 74 haridustöötajat kokku kahekümnest Ukraina koolist. Osalejad olid nendest koolidest, mis osalesid Vostok SOS ja Mondo programmis “Maailmaharidus: tean inimõigusi”. Konverentsi eripäraks oli see, et seal osalesid nii koolijuhid, õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Igast koolist olid esindatud kõik koolikogukonna osapooled. Koolid jagasid oma kogemusi ja probleeme ning andsid konverentsi käigus teineteisele soovitusi, kuidas lahendata üht või teist olukorda. Samuti osalesid konverentsil  eksperdid: Ukraina haridusombudsman Sergei Gorbatšov, Ukraina Inimõiguste Liidu jurist Leonid Setšenko ning inimõiguslane Valentina Potapova. Nende roll oli kuulata koolide muresid, anda oma soovitusi ja pakkuda lahendusi.

Novembri lõpus toimus Užhorodis kahepäevane laste- ja inimõiguste ning infohügieeni koolitus Luhanski oblasti koolijuhtidele. Koolitusel osales kokku 24 juhtkonna liiget. Kuna 19. novembril toimunud konverentsi jooksul oli selgunud, et sõjapiirkonna koolide suurimaks väljakutseks on kommunikatsioon, kuna koolipere liikmed on erinevates Ukraina või Euroopa osades, siis otsustati seda koolitust täiendada kriisiaja kommunikatsiooni teemaga. Vostok SOSi pikaajaline eesmärk hariduses oli suunata koole integreerima inimõigusi koolide igapäevasesse töösse. See eesmärk ei ole sõja algusega muutunud ning seetõttu otsustati selle teemaga jätkata. 

Paralleelselt hariduskonverentsi ja koolitusega koordineeris Vostok SOS Mondo toel psühholoogilise abi pakkumist õpetajatele ja õpilastele online formaadis. Viimaste kuude jooksul liitus meeskonnaga veel üks psühholoog. Kokku töötab kaks psühholoogi, kes teevad psühholoogilise abi veebikohtumisi gruppidele ja ka individuaalset nõustamist. Need nõustamised toimuvad käesoleva kalendriaasta lõpuni. Igal veebikohtumisel osales 10-20 inimest ning individuaalset psühholoogilist abi sai umbes sama palju inimesi. Online formaadis suhtlust raskendavad elektri- ja internetikatkestused. 

Julia Kishenko sõnul on suurimaks väärtuseks, mida Vostok SOS praegu koolidele pakkuda saab, just koolitused aktuaalsetel teemadel sõjakriisi ajal. Kuigi inimeste põhilisteks vajadusteks on praegu humanitaarabi, et talv üle elada, liigub haridusprotsess Ukrainas edasi ning nõudlus koolitöötajate nõustamise ja koolitamise osas on väga suur. Kui koolid suutsid korraldada oma tööd sõja tingimustes, siis koole abistavad organisatsioonid ei tohiks lõpetada oma tegevust. Vostok SOS jätkab haridustegevustega ja koolide abistamisega. Julia leiab, et sõja ajal on laste- ja inimõiguste teemade käsitlemine väga aktuaalne ning hädavajalik. Kui inimesed ja koolid hakkavad unustama neid väärtusi, siis ootavad Ukraina ühiskonda tulevikus suured probleemid. Samuti tõi Julia välja, et  Ukraina õpetajad vajavad kõige enam toetust infohügieeni ja -turvalisuse teemadel, online platvormidega töötamisel ning kooli dokumentatsiooni digitaliseerimisel. Suurimad probleemid on praegu koolidel, kes ei ole digitaliseerinud oma koolipere liikmete andmeid ja muid dokumente. 

Mondo haridusprojekti Ukrainas toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Pildil ÜRO matkel osalenud noored.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI