14.10.08

Ukraina-Moldova üleujutus (1. august 2008 – 15. august 2008)

23.-27. juulini Ukraina lääneosas möllanud torm tõi endaga kaasa üleujutuse, milles on (seisuga 30.07.2008) hukkunud 22 inimest

(eriolukordade ministeeriumi teatel on Ivano-Frankivskis hukkunuid 15 ja Tšenivtsi oblastis 7), kümneid on veel kadunud. 40 000 majapidamist on osaliselt või täielikult üleujutatud, kahjustatud on 33 000 hektarit põllumaad. Valitsuse esialgsel hinnangul on kahjustatud 360 sõidukit, 900 silda ning hävinud on 680 kilomeetri ulatuses autoteid. Ukraina eriolukordade ministeeriumi teatel  on raskemini on kahjustatud Dnestri jõe lammi alad ning Karpaatide piirkond. Paduvihmade ja äikesetormide tõttu oli elektrita 300 asulat. Rasketest ilmastikuoludest hoolimata on päästetud 2758 inimest ja evakueeritud üle 20 000 inimese. Sajad inimesed nõudsid evakueerimist paatide või helikopteri abil. President Juštšenko on televisiooni vahendusel tehtud pöördumises hinnanud kahjud üleujutuse epitsentris Ivano-Frankivskis 340 miljoni dollari (3,4 miljardit EEKi) suuruseks ning, et veel seitsme provintsi kahjustuse tagajärgede likvideerimiseks oleks vaja ligi kaks miljardit dollarit (20 miljardit EEKi). President Juštšenko kuulutas Lääne-Ukrainas välja eriolukorra kolmeks kuuks, valitsus on pöördunud abi saamiseks välisriikide poole. Tihedas koostöös kohalike omavalitsuste ning keskvalitsusega on esmast abi kohapeal andnud Punase Risti vabatahtlikud. Kohesed abinõud on võetud tarvitusele, et puhastada jõekaldaid, pumbata majadest välja vett ning et tagada kannatanud piirkondade varustamine puhta joogiveega. Ukraina saatkond Eestis edastas Eesti Välisministeeriumile 31. juulil noodi palvega abistada Ukrainat humanitaar- ja tehnilise abiga, et aidata Lääne-Ukrainat tabanud looduskatastroofi tagajärgedega toime tulla. Moldava Briceni ning Otaci, Ocnita, Soroca, Dubasari, Vadul lui Voda, and Stefan Voda piirkondi tabasid ulatuslikud üleujutused 26.-27. juulil. ÜRO humanitaarasjade koordinatsiooni büroo (OCHA) raport teatab sadadest evakueeritud perekondadest, suurel hulgal täiesti purunenud hoonetest. Samuti on hävinenud teed ja sillad. Moldova Välisministeerium on teatanud kahe inimese hukkumisest pealinnas Chisinaus Olulist kahju on saanud põllumajandussektor. Raporteeritud on sadadest hektaritest kahjustatud põllumaast. Eelmisel aastal kannatas Moldova suuri kahjusid põua tõttu, millest põllumajandussektor ei olnud veel taastunud. Prut ja Nistru jõgede tase tõuseb jätkuvalt ning endiselt säilib üleujutuse oht. Chisinau linnavalitsuse andmetel on oht, et üleujutus seab ohtu Vadul lui Voda veejaama, mis varustab pealinna joogiveega. Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni raporti kohaselt  kannatanud piirkondades on katkestatud joogiveega varustamine, kuna puurkaevud on üleujutatud. Inimesed vajavad ehitusmaterjale, riideid, toitu, jalanõusid, hügieenitarbeid, voodilinu, tekke ja toiduvalmistamise vahendeid. 1. augustil saatis Moldova Vabariik läbi Euroopa Liidu monitooringu- ja informatsioonikeskuse oma abipalve, mille kohaselt on  üleujutusest on mõjutatud 24 regiooni 46 linna, evakueeritud on 5817 inimest, üleujutatud on 837 eluaset, hävinud on 99 maja. Üleujutuse oht on veel kuue regiooni suhtes. Abipalves on kiirete vajadustena nimetatud 50 täispuhutavat mootorpaati, 23 5 kW mahuga generaatorit, 3 veepuhastusseadeldist, 2800 paari kummisaapaid, 180 taaslaetavat laternat, 40 veepumpa. Üleujutuse ala Projekti kirjeldus

23.-27. juulini möllanud torm tõi endaga Ukraina lääneosas kaasa üleujutuse, milles on hukkunud 22 inimest, kümneid on veel kadunud (31. juuli 2008 seisuga). 40 000 majapidamist on osaliselt või täielikult üleujutatud, kahjustatud on 33 000 hektarit põllumaad. Piirkonnast on evakueeritud üle 20 000 inimese. Ukraina saatkond edastas Eestis Eesti Välisministeeriumile 31. juulil noodi palvega abistada Ukrainat humanitaar- ja tehnilise abiga, et aidata Lääne-Ukrainat tabanud looduskatastroofi tagajärgedega toime tulla. Eesti vastas Ukraina palvele rahalise abi eraldamisega Eesti Vabariigi arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest abistamaks Ukraina valitsust üleujutuses kannatanute abistamisel ja üleujutuse tagajärgede likvideerimisel. 1. augustil saatis oma abipalve läbi Euroopa Liidu monitooringu- ja informatsioonikeskuse ka Moldova Vabariik. Vastates Ukraina ja Moldova abipalvele toetab valitsus Eesti Vabariigi arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Ukrainat ja Moldovat üleujutuses kannatanute abistamisel ja üleujutuse tagajärgede likvideerimisel ligemale 2 miljoni krooniga. 

 

Humanitaarabi toimetamine kannatanud piirkonda toimub MTÜ Mondo, Eesti Päästemeeskonna ja Välisministeeriumi koostöös. Mõlemat riiki toimetatakse projekti käigus vältimatut abi milleks on paadid, generaatorid, joogivesi, soojad ilmastikukindlad riided, saapad, erinevas suuruses koormakatted, väikses mahus veepuhastusseadmeid jm. esmavajalikku üleujutuse tagajärgede likvideerimisel. Abi üleandmist koordineerivad ja korraldavad kannatada saanud riikidesse lähetatud eksperdid kelle ülesanne on leida koostöös piirkonnas viibivate Euroopa Liidu koordineerimisekspertidega sobivaim viis ja partner humanitaarabi toimetamiseks kannatada saanud elanikkonnani. Sihtrühm Ukraina ja Moldova üleujutuste tõttu kannatanud elanikud. Tulemus Eesti on panustanud üleujutuste tagajärgede leevendamisse Ukrainas ja Moldovas. Eesmärgid Otsesed eesmärgid “Aidata kaasa Ukrainas ja Moldovas üleujutuste tõttu tekkinud kriisi lahendamisele ja üleujutuses kannatanud inimeste olukorra parandamisele, toetades Ukraina ja Moldova valitsusi. Kaudsed eesmärgid ja mõjud “Toetada Ukraina ja Moldova valitsusi elanikkonda ja loodusressursside kaitsmisel. Projekti teostamine

 Päev  Tegevus  Oodatav tulemus / Märkus
 01.08.2008  Saadetiste täpsustamine ja eeltellimine  Projekt on esitatud välisministeeriumile
 2.-4.08.2008  Kaupade soetamine, saadetiste komplekteerimine  Kaubad ladustatud ja valmis saatmiseks. Leping transpordifirmaga sõlmitud
 5.08.2008  Saadetiste saatmine renditud veokitega  Saadetised saadetud Eestist teele.
 6.-7.08.2008  Saadetise üleandmise/vastuvõtu tagavate ekspertide lähetamine Chernivtsõ/Chisinau  2 ekspertgruppi (2 inimest grupis) lahkuvad Eestist Ukrainasse ja Moldovasse kauba üleandmise/vastuvõtmise ettevalmistamiseks
 10.08.2008  Saadetise saabumine sihtkohta  Saadetised on saabunud sihtkohta.
 11.-15.2008  Saadetise tollivormistus, üleandmine, täiendavate vajaduste uurimine  Saadetised on üle antud kohalikele võimudele. Üleandmine on korralikult vormistatud vastuvõtuaktiga.
 15.08.2008  Ekspertide naasmine Eestisse  Ekspertgrupid on naasnud Eestisse.

Strateegia, etapid ja aeg MTÜ Mondo spetsialistid koostöös Päästeametiga (Eesti Päästemeeskonnaga) valmistavad ette 2 saadetist ” 1 Ukrainasse, 1 Moldovasse ” ja korraldavad nende saatmise kannatanud riikidesse. MTÜ Mondo poolt lähetatud Eesti Päästemeeskonna eksperdid tagavad kohapeal saadetava koorma üleandmise kohalikele võimudele. Projekti koordinaator Rivo Salong

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI