15.02.22

Uuring: vastutustundlike tarneahelateni on Eestis veel pikk tee minna

Täna avaldas MTÜ Estwatch Mondoga koostöös sündinud uuringu, mis näitab, et Eesti toidupoed ei arvesta tarneahelates keskkonna ja inimõigustega piisavalt

Uuringust selgub, et seitsmest suuremast poeketist, kes moodustavad ligi 90% Eesti turust, on tarneahelate vastutustundlikkust puudutavad põhimõtted vaid Rimil, Selveril ja Prismal. Vähesel määral on ostuprotsessides arvestanud vastutustundlikkusega ka Coop ja Maxima. Kahel uuringusse hõlmatud väiksema turuosaga toidupoeketil – Grossi Toidukaubad ja Meie Toidukaubad – puuduvad tarneahelate vastutustundlikkusega seotud avalikud materjalid täielikult.

Tegemist on esimese uuringuga Eestis, mis rahvusvaheliselt tunnustatud suunistele tuginedes hindab süsteemselt toidupoekettide vastutustundlikkust. Toidupoekettidel on oluline roll toidutarneahelates inimõiguste järgimisel ja keskkonna hoidmisel, kuna nemad määravad, missugused tooted jõuavad poeletile ja millised mitte ning kui eetilisi valikuid saavad tarbijad teha. 

Uuringu autor Kadri Org toob välja, et vastutust eetiliste ja keskkonnasõbralike ostude eest kiputakse suunama eelkõige tarbijatele, kellel on poekettidega võrreldes oluliselt vähem teavet toodetest ja mõju kaubavaliku kujundamisel. “Täna me tarbijatena valdavalt ei tea, milline on olnud toodete tootmise ning tarnimise mõju keskkonnale ja neis protsessides hõlmatud tööliste inimõigustele.” 

Poekettide mõjuvõim toidutööstuses ja madalaimast hinnast lähtuv konkurentsimudel ohustavad nii tootjaid ja töölisi, kes peavad toitu üha suurema tootlikkusega kasvatama, korjama, tootma ja töötlema, kui ka keskkonda, mis peab üha kasvavat nõudlust rahuldama. Eelnev võimendab keskkonna kahjustamist näiteks elurikkust kurnavate kemikaalide ja väetiste liigintensiivse kasutamise näol. Lisaks suurendab taoline majandusmudel tarneahelates ka sunnitöö kasutamist ning inim- ja töölisõiguste rikkumist. Näiteks soosib see aina paindlikumate töölepingute sõlmimist, mis kahandab tööliste sissetulekute stabiilsust ja suurust ning vähendab ametiühingusse kuulumise võimalust ja läbirääkimisvõimekust.

Orgi sõnul ilmestavad tulemused, et ettevõtted ei tee piisavalt selleks, et poelettidel pakutav kaup oleks toodetud inimõiguseid järgides ja keskkonnahoidlikult. “Kõik Eesti poeketid saaksid vastutustundlikkuse tagamiseks teha oluliselt rohkem. Ideaalis ei peaks tarbijad poelettidel pakutava kauba päritolu pikalt uurima ja kaaluma, vaid kogu meile toidupoodides müüdav kaup peaks olema toodetud vastutustundlikult.” 

Uuringus hinnati nii ettevõtteülest strateegiat ja eeskirju tarneahelates vastutustundlikkuse tagamiseks kui ka ettevõtte tegevuste ja tarneahelate läbipaistvust ning vastutustundlikkuse protsesside juhtimist. Lisaks uuriti omamärgitoodete ostuprotsessi, esmatootjate heaoluga ning tarneahelates hõlmatud tööliste õigustega seotud põhimõtteid, eeskirju ja meetmeid. 

Vaata lisaks: täismahus uuring siin

Uuring on osa MTÜ Estwatchi ja MTÜ Mondo ühisest projektist “Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates“. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Foto: Simon Fanger / Unsplash

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo aitab edendada Keenias innovatsiooni ja loomemajandust

15.05.23

Mondo digi- ja loomemajanduse koolitused annavad Keenia noortele praktilised oskused ja teadmised, et digi- ja loomemajanduse valdkonnas edukalt hakkama saada. Koostöös Finn Church Aidiga (FCA) läbi viidud projekt toetab nii Kenya 2030 tegevuskava, mille eesmärk on just innovatsiooni ja loomemajandussektorit arendada.  Mondo ja FCA projekt koosnes digi- ja loomemajanduse koolitustest noortele, kellest suur osa oli
LOE EDASI
VAATA KÕIKI