16.04.2018

Mondo otsib kaht vabatahtlikku Birmasse!

Mondo ootab kuni 30. aprillini kandideerima vabatahtlike positsioonidele Birmasse. Meie partnerorganisatsioon CRED keskendub koolivõrgu arendamisele ning alghariduse pakkumisele kõrvalistes külakogukondades Põhja-Šani aladel. Konkursi käigus otsime kõrgharidusega organisatsiooni nõustajat/projektijuhti ning hariduseksperti. 

Perioodiks juuli – september 2018 lähetame Birmasse kõrgharidusega ning varasema töökogemusega organisatsiooni nõustaja, kelle ülesandeks on toetada oma teadmiste ja oskustega šani partnerorganisatsiooni Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatuse sertifitseerimisprotsessi läbimisel.

Perioodiks oktoober-detsember 2018 lähetame Birmasse visioonika ning varasema töökogemusega vabatahtliku haridusvaldkonna eksperdi, kelle ülesandeks on šanide vähemusrahvusgrupi haridussüsteemi uuenduste toestamine ning õppekavade ja õppemeetodite kaasajastamine koos kohalike partneritega.

Vabatahtlikud töötaksid Shani osariigis ning nende tööülesanded on järgnevad:

Organisatsiooni nõustaja (juuli-september 2018):

 • toetada kohalikku partnerit Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatuse sertifitseerimisprotsessi lõpuleviimisel;
 • koolitada kohalikku partnerit projektitaotluste kirjutamise, eduka projekti juhtimise ning aruandluse teemadel;
 • koguda kohapeal informatsiooni Mondo Tarkusefondi poolt toetatud laste käekäigu kohta;
 • edendada sõpruskoolide projekti.

Haridusvaldkonna ekspert (oktoober-detsember 2018):

 • toetada kohaliku partneri poolt juhitud haridusvaldkonna moderniseerimise projekti;
 • nõustada kohalikku partnerit emakeelse kooliharidussüsteemi arendamisel ning toimiva mitmekeelse haridusvõrgustiku loomisel;
 • koolitada šanidest haridusvaldkonna juhte kaasaegsete üldhariduskooli õppekavade loomise teemadel;
 • viia läbi koolitusi kaasaegsete õppemeetodite (kaasavad, interaktiivsed jne) kasutamise teemadel;
 • edendada sõpruskoolide projekti.

Nõuded kandidaatidele:

 • vanus alates 25. eluaastast;
 • kõrgharidus (hariduseksperdi puhul eeldame erialast haridust) ja töökogemus vastavas valdkonnas või teemadega, mis toetavad vabatahtliku lähtuse raames tehtavat tööd;
 • algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt, oma tööaega ja tegevusi planeerides;
 • valmidus ületada kultuurilistest eripäradest tulenevaid probleeme, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuriruumis;
 • võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel juunis ja vahetult lähetuse alguses ning võimalus korraldada kaks teavitusüritust Eestis pärast lähetuse lõppu.

Vabatahtliku reisi- ja elamiskulud kaetakse Eesti Välisministeeriumi poolt Eesti Arengukoostöö programmi raames. Programmi osalemistasu vabatahtlikule on 100 eurot.

Kandideerimiseks palume saata inglise keelse CV ning eesti keelse motivatsioonikirja aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee

Kandideerimistähtaeg on 30. aprill 2018.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad mai keskel ning ettevalmistavad koolitused juunis ja vahetult enne lähetust.

Birmas töötanud Eesti vabatahtlike ekspertide blogi.

Lisainfo sihtriikide, partnerorganisatsioonide ning lähetuste kohta siit.

Foto autor: Mondo vabatahtlik Birmas Kair Käsper

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toob kokku kliimateadlikud noored üle Euroopa

30.09.2022

30. septembril toimub Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis noorteüritus Inspired!, mille peamiseks eesmärgiks on kliimaaktivismi mõjusaimate näidete jagamine noortelt noortele. Üritus toob kokku üle 100 huvilise enam kui kümnest riigist, Eestist Portugalini. Esinejate hulgas on näiteks Madis Vasser Eesti Rohelisest Liikumisest, Mira Kapfinger Stay Grounded organisatsioonist, tantsija ja artist Kelvin Akpaloo Iirimaalt jpt. Üritust modereerib keskkonnaaktivist
LOE EDASI