15.10.21

Ajakirjanikele suunatud õppereis Ukrainasse 

MTÜ Mondo kuulutab välja kandideerimise ajakirjanike õppereisile Ukrainasse. Õppereisi eesmärk on võimaldada Balti riikide, Poola ning Saksamaa ajakirjanikel viia läbi uurimus Ukraina töö ja/või konfliktist tingitud rände teemadel.

Õppereis korraldatakse projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. Projekti peamine eesmärk on toetada avatumat, kaasavamat ja teadlikumat suhtumist rändesse ja rändajatesse. Sinna alla kuulub ka noortega töötavate spetsialistide ja noorte ajakirjanike jõustamine.

Kandideerima on oodatud kuni 35-aastased tegevajakirjanikud ja ajakirjandustudengid Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ja Saksamaalt. Vajalik on vene keele oskus.

Reisi toimumise aeg: 22-28. november 2021.

Reisi rahastamine ja korraldus: Õppereisil on kokku kaheksa kohta ajakirjanikele. Kõik reisi- ja majutus- ja toitlustuskulud katab MTÜ Mondo.

Õppereisi sisu: Kohtumised Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOMi) Ukraina esindusega, rände teemadega tegelevate ministeeriumite esindajatega, kohalike ajakirjanikega ja sisepõgenikega tegelevate MTÜ-dega Kiievis. Väljasõit Lääne-Ukrainasse.

Võimalikud kajastusteemad: Ukraina töölised on tuttavad paljudes Euroopa riikides. Sageli kajastab meedia võõrtööliste teemat sihtriigi kontekstis. Vähem tähelepanu saab see, mida tähendab väljaränne Ukraina majandusele ja sealsetele elanikele. Ukrainas on 2014. aastast alates toimunud suur sisepagulaste ümberasumine erinevatesse piirkondadesse (UNHCR hinnangul 1,5 miljonit inimest). Kuidas on selline ränne mõjutanud piirkondi, kuhu sisepõgenikud on suundunud?

Ootused ajakirjanikule: Ajakirjanikelt ootame sisulist huvi ning kontaktide loomist enda lähteriigis elavate ukrainlastega ning nende Ukrainas elavate pereliikmetega, et anda lugudele inimlikku dimensiooni. Ajakirjanik peab reisi järel avaldama vähemalt kaks meediasisu. Soovituslik on erinevate riikide ajakirjanike omavaheline koostöö ning ühiste lugude avaldamine.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (inglise keeles):

–   ajakirjaniku/ke CV-d

–   motivatsioonikiri (max 1 A4)

–   ülevaade kanalite kohta, kus plaanitakse reisil valmiv meediasisu avaldada (väljaande/kanali nimi, lugejate/jälgijate arv).

Kandideerimise tähtaeg: 30. oktoober 2021. Vajalikud dokumendid saata aadressil ave@mondo.org.ee.

Kandideerijaid teavitatakse tulemustest e-maili teel hiljemalt 8. novembriks 2021. Vajadusel viiakse läbi vestlusvoor.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo vabatahtlikud jagavad Tartu Tudengipäevadel oma lugusid

19.04.24

Tartu Tudengipäevadel 27. aprillil jagavad kolm Mondo vabatahtlikku oma lugusid lähetustelt Ghanas, Keenias ja Ugandas. Kolme tunni jooksul kuuleme Eve, Saile ja Marteni tööst käsitööliste, IT klassi või kohalike organisatsioonidega. Sündmus on kõigile tasuta, ent palume registreeruda siin. Üritus toimub eesti- ja ingliskeelsetes jututubades, kus iga vabatahtlik võtab huvilised endaga rändama läbi põnevate lugude kogukonnast.
LOE EDASI
VAATA KÕIKI