30.08.23

Mondo digivõimekuse programm keskendub tänavu õpetajatele

Kuus aastat tagasi loodud Mondo digivõimekuse programm keskendub tänavu eriliselt just õpetajate digipädevuse tõstmisele nii Ukrainas kui Uganda vähemate võimalustega piirkondades.

Digitaliseerumine on meist mitmete jaoks uute võimaluste sümbol, ent suurele osale maailmast on see vastupidiselt valus tõdemus digilõhest ning ülejäänud maailmast maha jäämisest. Juurdepääs internetile ja digioskuste tase on loonud ühiskonnas uut sorti eristusaluse, kus tekkiv digilõhe suurendab juba eksisteerivat sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku ebavõrdsust.

Mondo on töötanud koostöös Eesti start-up sektori ja Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi ekspertidega välja 120-tunnise digipädevuste koolitusprogrammi, mis annab vähemate võimalustega inimestele näiteks Ugandas või Ukrainas oskused ja teadmised digivaldkonda enda kasuks pöörata.

Põhjalik koolitusprogramm
Kuue aastaga on programmi rakendatud kõigis 12 Mondo partnerriigis ning sellest on osa saanud enam kui 3600 inimest, teiste seas ka õpetajad ja noored pagulased. Koolitus põhineb Euroopa Komisjoni digipädevuste mudelil DigComp, arendades viit peamist digipädevuse osa: infootsing, suhtlemine ja koostöö, sisuloome, turvalisus ning probleemilahendus.

Tänavu viib Mondo digivõimekuse programmi ellu näiteks Ugandas Lääne-Niiluse regioonis, toetades õpetajate digipädevuste arengut. “Õpetajate oskus kasutada kaasaegseid õppemeetodeid ning digivahendeid tähendab paremat võimalust ka õpilaste digivõimekuse arendamiseks. See suurendab nii õpilaste kui õpetajate konkurentsivõimet tööturul,” sõnas Mondo digivõimekuse programmi juht Julia Gerda Sokk.

Ugandas on digivõimekuse teemadel Mondo partneriteks Haridus- ja Spordiministeerium ning Arua õpetajahariduse kolledž, koolitustest saavad tänavu osa 327 inimest, nende seas tulevased õpetajad, mentorid, instruktorid ja tegevõpetajad.

Oluline tugi Ukrainale
Digivõimekuse kasv on oluline ka Ukrainas, kus suur osa koolidest on sõja tõttu endiselt hübriidõppel, vaheldudes online- ja offline õpet. Aasta tagasi alanud projekti raames toimuvad digiõppe koolitused Dnipropetrovski, Lvivi, Tšernihivi, Žõtomõri ja Luganski oblasti õpetajatele. Lisaks pakub Mondo koos partneritega nii lastele kui õpetajatele vaimse tervise tuge.

“Sel sügisel alustame ka Eestis digivõimekuse programmi rakendamist ja toetame sellega Ukraina pagulasi siin. Digioskuste kasv aitab neil Eesti tööturul edukas olla ning võimestab haridusvaldkonnas töötamisel,” sõnas Sokk.

Mondo viib oma tegevusi partnerriikides ja Eestis ellu läbi viie erineva programmi keskendudes vähemate võimalustega kogukondadele ja sihtrühmadele – lapsed, naised, noored, põgenikud, pagulased. Loe programmidest rohkem.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI