PROJEKTID

Lääne-niiluse regiooni digivõimekuse suurendamine

Projekti kestus: juuli 2023 – detsember 2023

Projekti rahastaja: ESTDEV — Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Uganda Haridus- ja Spordiministeerium, Arua õpetajahariduse kolledž

Uganda riigi visioon 2040 rõhutab IKT olulisust õppimises ja õpetamisel, ent valdavalt ei jõua need soovitused klassiruumi. Uuringud näitavad, et digilahenduste rakendamise suurim puudus on õpetajate napid digioskused.

Mondo projekt “Lääne-Niiluse regiooni digivõimekuse suurendamine läbi haridussüsteemi võimestamise” keskendub ühele Uganda vaesemale, Lääne-Niiluse piirkonnale, kus inimeste peamiseks elatusallikaks on põllumajandus. (Global Data Lab andmed, 2016) Digivõimekuse kasv piirkonnas vähendab olemasolevat ebavõrdsust ning aitab ennetada selle hüppelist kasvu ja digilõhe suurenemist. 

Projekti tegevustega võimestame Lääne-Niiluse haridusklastrit, toetamaks õpetajate digipädevuste arengut. Digipädevuste areng annab õpetajatele paremad oskused ja teadmised rakendada kaasaegseid õppemeetodeid ja toetada õpilaste digioskuste arengut, mis omakorda suurendab nii õpilaste kui õpetajate konkurentsivõimet tööturul. Mondo koolitustest saavad projekti raames osa 327 inimest, nende seas tulevased õpetajad, mentorid, instruktorid ja tegevõpetajad.

Vaata ka Mondo digivõimekuse programmi.

Projektijuht:

Julia Gerda Sokk
julia.gerda@mondo.org.ee