03.10.16

Kokkuvõte annetustest Mondo Tarkusefondi

Mihklipäeva paiku on eestlastel ikka kombeks olnud teha kokkuvõtteid suvistest tegemistest ja rõõmu tunda saavutatust. Teeme seda ka Mondos, kus sel aastal on meil põhjust eriliselt head meelt tunda – oleme selle aasta esimese üheksa kuu jooksul laste hariduse ja koolide toetuseks kogunud Mondo Tarkusefondi ajaloo suurima toetussumma – 10 629 eurot! Seda lisaks meie regulaarsetele toetajatele, kes aitavad igal aastal põhikoolilapsi Ghanas ja Keenias.

Fatima Zahra heaks TMW

Sel suvel korraldasime koolilaste toetuseks nii rokkmuusikapeo kui osalesime Tallinn Music Weekil heategevusliku kohvikuga “Jalalabad”.

Juba seitsmendat aastat järjest käib eestlaste toel põhikoolis üle kahesaja lapse Kongo külas Põhja-Ghanas ja Shianda külas Lääne-Keenias. Et anda võimalust tublidel põhikooli lõpetanud lastel oma unistus teostada ja keskkoolis jätkata, avasime kolm aastat tagasi Mondo Tarkusefondi, millesse lisaks üksikisikutele panustavad ka mitmed Eesti koolid, ettevõtted ja tänavu esmakordselt meie koostööpartneritest muusikafestivalide korraldajad.

 

Toetus kõige nõrgemale – Afganistani tüdrukutekoolile

Lisaks Ghanale ja Keeniale teeb Mondo hariduse edendamise nimel tööd ka Afganistanis ja Birmas. Tänavusel kevad-suvisel hooajal suunasime oma annetuste kogumise teraviku just nende riikide toetuseks. Afganistanis Jalalabadi lähistel asuvat Fatima Zahra tüdrukute kooli on Mondo Eesti arengukoostöö vahendite abil ülal pidanud juba neli aastat. Nüüd, kus Eesti tähelepanu on Afganistanilt liikunud teistele abiavajavatele riikidele nagu Ukraina ja Süüria, peab Mondo eriti oluliseks Afganistani tüdrukute hariduse toetamise jätkamist. Selles riigis, teatavasti, on hariduse omandamine tüdrukutel siiani vaevarikas, muusikaga tegelemist peetakse ikka veel eelkõige meeste pärusmaaks, ja Talibani reziimi ajal oli muusika mängimine-kuulamine hoopiski keelatud. Kuid sel suvel esines just neidudest koosnev grupp Dasta-E-Azada Viljandi Pärimusmuusika festivalil, mis annetas oma kahe kontserdi piletitulu Mondole Fatima Zahra kooli toetuseks. Kevadise Tallinn Music Week raames korraldatud tänavakohviku ja Mondo „Rokkmuusika ja maailmapoliitika” peo abil kogutud annetused suuname samuti Afganistani.

Tänu nendele toredatele üritustele saame sel aastal Afganistani kooli toetada 5000 euroga. Osa sellest rahast on juba kasutatud esimest kooliaastat alustavate laste koolikottide ja -vahendite soetamiseks, kuid hetkel arutame kooliga nende arenguvajadusi, mida tavapärase eelarvega pole senini õnnestunud ellu viia.

 

ADVS Afganistan Mondo koolikotid

Osa kogutud 5000 eurost on juba kasutatud esimest kooliaastat alustavate laste koolikottide ja -vahendite soetamiseks.

Uued koolitoetused Birmasse, Ghanasse ja Keeniasse

Sel aastal kolm kuud Birmas veetnud Eesti õpetajate abil laiendasime oma Tarkusefondi toetust Šani vähemusrahvuse lastele. Tegemist on külalastega, kelle pere majanduslik seisund ei võimalda saata lapsi omal kulul suuremasse linna Namlani õppima. Et külades on haridus vaid 5. klassini, püüab Mondo koostöös kohaliku partneri RDFSS-iga luua võimalusi võimekamatele ja motiveeritud lastele jätkata haridust, mis eeldab kodust eemal elamist ja 250-300 euro suurust lisakulu aastas lapse perele: toit, õppematerjalid, tasulised konsultatsioonid, jms. Mondo tugi on 75% vajaminevast summast, ülejäänud raha leiab lapse pere. Mitmed suvised sünnipäevalapsed palusid oma külalistel teha annetus „Birma lapsed targaks”. Kingiks on nüüd kooliõpingute toetus viiele 12.-14. aastasel Šani lapsele, kolm neist tüdrukut ja kaks poissi.

Viljandi pärimusmuusika festival arutelu Afganistan

Suvel oli Mondo sinist õiglase kaubanduse telki näha mitmel pool üle Eesti. Pildil Viljandi Pärimusmuusika Festivalil toimunud arutelu Afganistani hariduse kohta.

 

Suvel oli Mondo sinist õiglase kaubanduse telki näha mitmel pool üle Eesti. Kevadise Maijooksu ja augusti viimastel päevadel toimunud Telliskivi Kirbufestivali vahele mahtus veel teisigi avalikke üritusi Arvamusfestivalist Ökofestivalini, kus pakkusime osalejatele Fairtrade jooke ja suupisteid ning arutasime olulistel globaalteemadel. Suviste kohvikute tulu summas 3 942 eurot on nüüd eksamitulemuste ootel Ghanast ja Keeniast, et heade õpitulemustega keskkoolilastele jagatud saada.

Mondo tänab kõiki häid inimesi, kes oma toetusega on tunnustanud meie tööd ja andnud võimaluse lastel Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Birmas sammuke lähemale astuda oma unistustele.

ANNETA TARKUSEFONDI

 

Loe rohkem Mondo Tarkusefondist toetust saavate laste kohta Birmas ja Ghanas.
Kõikide Mondo Tarkusefondist toetust saavate laste pildid on saadaval Facebookis fotoalbumis.

 

Riina Kuusik-Rajasaar

Mondo arengukoostöö valdkonna juht

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI