28.01.22

Kutse rändeteemaliste infograafikute loomiseks

MTÜ Mondo ootab hinnapakkumist rändeteemaliste infograafikute loomiseks, tuginedes Mondo rändekooli videoloengutele ja taustatekstidele.

Infograafikud luuakse EL rahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil”, raames. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on avatum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad. Läbivalt kaasatakse projekti tegevustesse ka rändetaustaga noori https://mondo.org.ee/projektid/jagatud-teekonnad/

Rändeteemalise infograafikute eesmärk on suurendada noorte mõistmist rände temaatikast, rände teooriatest ja seaduspärasustest. Seeläbi toetatakse nende võimekust tasakaalustatult rändeteemadel argumenteerida. Rändeteemaliste infograafikute valmimise tähtaeg on 01.05.2022

 1. Tellitava töö kirjeldus
  • 14 infograafikute loomine rändeteemaliste tekstide ning videote kohta (iga teksti kohta 1 infograafik)
  • Infograafik peab olema selgelt loetav nii veebikeskkonnas kui väljaprindituna (A4 või A3 formaadis)
  • Infograafik peab olema loodud kasutades originaalgraafikat etteantud sisu baasil
  • Infograafik peab andma edasi olulisemad sõnumid märksõnade ja joonistuste/visuaalide abil, ka ilma taustatekste lugemata/videoid vaatamata. Teemade nimekirjaga saab tutvuda Mondo rändekooli veebilehel: https://maailmakool.ee/randekool
  • Tellija poolt luuakse iga teksti kohta kokkuvõte (ca 1 A4- vt näide LISA 1), mis toob pikematest tekstidest välja olulisema, mida infograafikutel kujutada;
  • Infograafikute visuaalsed elemendid peavad olema Tellijale esitatud ka eraldiseisvalt, et neid saaks kasutada haridus (ning muude) materjalide kujunduses;
  • Infograafikud tuleb luua eesti keeles ning kohandada inglise-, poola,- tšehhi ja slovaki keelde.
  • Infograafikuid kasutatakse täiendava haridusmaterjalina Mondo rändekooli videokursuse juures, loodavate rändeteemaliste tunnikavade juures, aga ka avalikus kommunikatsioonis, et tõsta teadlikkust rändega seotud protsesside ja seaduspärasuste kohta.
 1. Nõudmised pakkujale
  • Pakkujal peab olema eelnev kogemus kas populaarteaduslike või sotsiaalseid protsesse kirjeldavate tekstide esitamisega infograafikute ja illustratsioonide abil. Eelistatakse pakkujaid, kellel on rände ja/või kohanemise ning lõimumise teemaliste protsesside esitamise kogemus infograafikutena;
  • Pakkuja peab olema juriidiline isik. Palun tuua välja, et tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega.
 2. Pakkumuse sisu
  • Esialgse kontseptsiooni kirjeldus infograafikute loomiseks;
  • Infograafikute loomise tegevuskava ja planeeritud tegevuste kirjeldus;
  • Infograafikute loomise hinnapakkumine, sh kohandamise tasu inglise-, poola,- tšehhi ja slovaki keelde koos prognoositud tõlke hinnaga;
  • Projekti elluviimise meeskond ja nende varasem kogemus infograafikute loomisel;
  • Tootjafirma tutvustus ja varasemalt teostatud tööd/portfoolio;
  • Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 9. veebruar 2022.a aadressile meelis@mondo.org.ee.
 3. Parima pakkuja väljaselgitamine
  • Parima pakkumise valimisel arvestatakse esialgse kontseptsiooni kirjeldust, tegevuskava, sh planeeritud tegevuste kirjeldust, pakkuja eelnevat kogemust ning pakkumuse hinda.
 4. Lisainfo

Foto: NordWood Themes on Unsplash

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo lõi Ukraina sisepõgenikele talveks paremad majutustingimused

26.03.24

Mondo renoveeris ja pakkus talvitumisabi kümnele majutuskeskusele Ida-Ukrainas, kus elavad sajad kodudest lahkuma sunnitud sisepõgenikud. Turvalised ja soojad keskused aitavad neil talve üle elada ning loovad paremad eeldused toimetulekuks. Toeta Mondo kaudu Ukrainat annetusega siin või ulata abikäsi Ukrainale heateokingitusena. Liudmyla Ivanivna on viimased aasta aega elanud Harkivi majutuskeskuse toas number 403. “See ei olnud
LOE EDASI
VAATA KÕIKI