13.11.20

Kutse rändeteemaliste lühinukufilmide tootmiseks

MTÜ Mondo ootab hinnapakkumist rändeteemaliste lühinukufilmide tootmiseks. Videod luuakse EL ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“, raames. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on avatum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad:https://mondo.org.ee/projektid/jagatud-teekonnad/. Valmivate nukufilmide sihtrühm on Eesti noored vanuses 15-35 eluaastat.

Rändeteemaliste nukufilmide eesmärk on suurendada noorte teadlikkust rändest, sealhulgas käsitleda rände mitmetahulisust  ja normaalsust ning toetada empaatiat rändajate suhtes. Nukufilmide tegelaskujud peaksid läbi huumori tõstatama olulisi rändega seotud küsimusi, aga viitama ka võimalikele  vastuoludele hoiakutes rändesse ning levinud müütidele ja väärinformatsioonile. Loodavad nukufilmid peaksid suurendama noorte huvi rändeküsimuste vastu, looma aluse edasisteks rändeteemalisteks aruteludeks ning suunama vaatajad otsima täiendavat ja faktipõhist informatsiooni veebilehelt  jagatudteekonnad.ee. Pakkujal on võimalus tutvuda noorte hoiakutega rändeküsimustesse projekti raames läbiviidud uuringust.

Loodavad nukufilmid täiendavad projekti raames läbiviidavat sotsiaalmeediakampaaniat (vt lähemalt: jagatudteekonnad.ee) ning filme rakendatakse ka teiste projekti tegevuste (õppematerjalid, koolitused, esitlused noortele jms) raames.

  1. Tellitava töö kirjeldus (vt ka lisa 1)

1.1.    Kuue lühinukufilmi stsenaariumi välja töötamine  (Ühe filmi kestvus, ca 1 minut)

1.2.   Stsenaariumi kinnitamine tellijaga

1.3.   Filmimine ja montaaž

1.4.   Eestikeelsete subtiitrite lisamine filmidele

1.5.   Valminud filmide jagamine tootja sotisaalmeedia kanalites

  1. Nõudmised pakkujale

2.1.   Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste töödega.

2.2.   Pakkuja peab olema juriidiline isik. Palun tuua välja, et tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega.

2.3.   Pakkujal peab olema toimiv sotsiaalmeediakanal (id) ning pakkuja peab olema valmis valminud lühifilme ka seal jagama.

2.4.  Lühifilmide valmimise tähtaeg on 20.06.2021.

2.5.  Loodavate nukufilmide intellektuaalomand jääb tellijale.

  1. Pakkumuse sisu

3.1.   Lühifilmide stsenaariumite algkontseptsioon.

3.2.   Projekti elluviimise detailne tegevuskava ja planeeritud tegevuste kirjeldus.

3.3.  Filmide tootmise hinnapakkumine.

3.4.  Projekti elluviimise meeskond ja nende varasem kogemus nukufilmide loomisel.

3.5.  Tootjafirma tutvustus ja varasemalt teostatud tööd.

3.6.  Ülevaade tootjafirma sotsiaalmeedia kanalitest ning nende leviulatusest (reach).

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 1. detsember 2020.a aadressile meelis@mondo.org.ee.

  1. Parima pakkuja väljaselgitamine

4.1.   parima pakkumise valimisel arvestatakse:

–       stsenaariumi algkontseptsiooni ja asjakohasust noorte huvi tõstmisel rände küsimustesse

–       planeeritud ajakava ja tegevuste kirjeldust

–       pakkuja eelnevat kogemust sarnaste töödega

–       pakkuja võimekusega valminud nukufilme oma sotisaalmeedia kanalites jagada ning vastavate postituste hinnangulist haaret (reach)

–       pakkumise hinda

  1. Lisainfo

5.1.   Kontakt: meelis@mondo.org.ee, 51996273.

 

Foto: KOBU Agency on Unsplash

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo lõi Ukraina sisepõgenikele talveks paremad majutustingimused

26.03.24

Mondo renoveeris ja pakkus talvitumisabi kümnele majutuskeskusele Ida-Ukrainas, kus elavad sajad kodudest lahkuma sunnitud sisepõgenikud. Turvalised ja soojad keskused aitavad neil talve üle elada ning loovad paremad eeldused toimetulekuks. Toeta Mondo kaudu Ukrainat annetusega siin või ulata abikäsi Ukrainale heateokingitusena. Liudmyla Ivanivna on viimased aasta aega elanud Harkivi majutuskeskuse toas number 403. “See ei olnud
LOE EDASI
VAATA KÕIKI