19.03.21

Mondo avab esinduse Aafrikas

19. märtsil avab Mondo piduliku online-üritusega oma Ida-Aafrika esinduse Uganda pealinnas Kampalas. Tegemist on esimese Mondo esindusega väljaspool Eestit. Ida-Aafrika esinduse eesmärgiks on muuta Eesti arengukoostöö ning humanitaarabi tõhusamaks ja nähtavamaks ning aidata hoida ja laiendada Mondo kontaktvõrgustikku Ugandas ja teistes Ida-Aafrika riikides.

Viimase paarikümne aastaga on globaalne majanduskasv toonud kaasa suuri positiivseid muutusi inimarengus. Keskmine leibkonna sissetulek on kasvanud pea kõikjal maailmas, rohkem lapsi saab ligipääsu haridusele, naiste õigused on laialdasemad kui kunagi varem.  Ent majanduslik kasv ei ole kaasa aidanud absoluutse vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisele Aafrika riikides, kus absoluutses vaesuses elab jätkuvalt ca 390 miljonit inimest (2019. aasta andmed). Kaasaegsed globaalsed trendid nagu kliimamuutused, ränne ja digilõhe mõjutavad just kõige vaesemate ühiskonnakihtide toimetulekut.

“Praegune digiajastu ja kiiresti kasvav keskklass Aafrikas pakub enneolematuid äri- ja koostöövõimalusi ka Eestile, ent kätkeb endas suurt riski, et kõige vaesemate või vähimate võimalustega ühiskonnagruppide ja kogukondade vajadused jäetakse kõrvale. Et seda ei juhtuks jätkab ja laiendab Mondo oma tööd Aafrikas,” ütles Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaar.

Mondo esindus Ugandas, kus hetkel töötab kaks eksperti, võimaldab ühtlasi arendada ja laiendada Mondo digivõimekuse haridusprogrammi, mida on seni ellu viidud kahes Uganda pagulasasumis ning pealinnas elavatele pagulasnoortele.

“Mondo füüsiline kohalolu Ugandas aitab meil kaasa rääkida Ida-Aafrika võrgustike koostöös ning leida partnereid, kelle kaudu saame Mondo ekspertiisi, näiteks ainulaadset digioskuste programmi, viia suurema hulga kasusaajateni. Head kontaktid ja partnerlused võimaldavad meil liita oma programmi juba toimivate suuremate organisatsioonide tegevuste juurde, ilma et see nõuaks suuri investeeringuid,” ütles Mondo Uganda juht Siisi Saetalu.

Reedel, 19. märtsil kell 11 (eesti aja järgi) algaval avaüritusel osalevad Mondo Uganda partnerid ning esindatud on ka Eesti Välisministeerium. Ürituse avakõne peab Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktor Kadi Metsandi.  Avaüritust saab jälgida ZOOMi vahendusel ning Facebook live´is.

Mondo esinduse avamist Ugandas rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Mondo on Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioon, mis on töötanud kolmes Aafrika riigis (Ghana, Keenia, Uganda) üle 10 aasta toetades laste haridust ja naiste iseseisvat toimetulekut ning lähetades oma partnerite juurde vabatahtlikke erialaeksperte.

Mondo digivõimekuse programmist saab rohkem infot siit.

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI