14.12.2021

Mondo otsib koostööpartnerit brauserimängu loomiseks

MTÜ Mondo ootab hinnapakkumist interaktiivse brauserimängu loomiseks, mis käsitleb rände ja muusika omavahelist seost. Mäng luuakse EL rahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. Sajandil“ raames. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on avatum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad.

Rändeteemalise mängu eesmärk on suurendada noorte teadmisi, kuidas on muusikastiilide areng seotud inimeste rändega. Ootame pakkumisi mängu loomiseks hiljemalt 28.12.2021

 1. Tingimused mängule
  • Mängu sihtgrupp on noored, eelkõige vahemikus 15-35.
  • Mängu peamised sõnumid:
   • Inimeste rändel on oluline mõju levimuusikale ja muusikastiilide arengule
   • Ränne on normaalsus ning omab olulist mõju meie kultuurile

Eesmärk:

 • Mäng peab võimaldama iseseisvat avastamist (sh lugemist/kuulamist), kuidas on ränne ja muusika omavahel seotud ning soovi korral võimalust teemasse põhjalikumaks süvenemiseks, tuginedes Mondo poolt loodud temaatilisele taustatekstile ja interneti allikatele;
 • Mäng peab võimaldama ise muusikat kombineerida, kasutades selleks muusika sämpleid ning seeläbi avastada uusi muusikažanreid ning nende seost rändega. Mäng peaks võimaldama kombineerida vanemate muusikastiilide sämpleid uuematega. Kasutatud muusika elemendid peavad olema professionaalse kvaliteediga;
 • Mäng:
  • peab tutvustama vähemalt järgnevate muusikastiilide arengut seoses rändega: bluus, kantri, rokkmuusika, reggae ja Lähis-Ida muusika;
  • peab võimaldama õppida, kuidas on tänapäevased muusikastiilid seotud rändega ning võimaldama kombineerida omavahel vanemaid ja uuemaid stiile iseloomustavaid sämpleid. Uued stiilid võivad olla näiteks: drum and bass, grime, hip hop, trap, house vms.;
  • peab sobituma MTÜ Mondo veebilehe alalehel, vastates järgnevatele tehnilistele tingimustele:
   • front-endis olema teostatud kasutades nö HTML5 (näit canvas ja JS jne) vahendeid, st ei tohiks nõuda mängijalt täiendava tarkvara, brauseri pluginate jms installeerimist.
   • töötama Firefox, Chrome, Edge ja Safari desktop brauserite viimaste versioonidega.
   • Olema Mondo poolt Zone hostingus hoitav; vajadusel saab backendis kasutada PHP/MySQL
   • ei pea tingimata olema olemasoleva lehe kujunduse nö sees (iframe vms), vaid piisab kui saab lehelt linkida ja mäng ise võib avandeda juba uues aknas ja kasutada tervet aknapinda.
   • töötama arvutil ja tahvelarvutil.
  • peaks olema rakendatav hariduslikel eesmärkidel, sh koolis muusikatunni osana;
  • peab olema kasutatav eesti, inglise, tšehhi ja poola keeles.
 1. Tellitava töö kirjeldus:
  • Mängu kontseptsiooni täpne väljatöötamine;
  • Mängu arendamine (sh graafiline ja helidisain).
  • Mängu testimine ja tagasiside baasil muudatuste sisseviimine
 2. Nõudmised pakkujale
  • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste töödega;
  • Pakkuja peab olema juriidiline isik. Palun tuua välja, et tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega;
  • Mängu valmimise tähtaeg on 01.04.2022;
  • Mängu loomise eelduslik eelarve on maksimaalselt 42 000 (sisaldab KM-i) eurot;
 3. Pakkumuse sisu
  • Projekti esialgne kontseptsioon, elluviimise detailne tegevuskava ja planeeritud tegevuste kirjeldus;
  • Hinnapakkumine;
  • Projekti elluviimise meeskond ja nende varasem kogemus sarnaste lahenduste loomisel;
  • Tootjafirma tutvustus ja varasemalt teostatud tööd;
  • Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 28.12.2021 aadressile meelis@mondo.org.ee;
  • Inglise, poola- ja tšehhikeelse versiooni lokaliseerimise hind palun tuua välja eraldi ridadena osana üldeelarvest.
  • Mängus kasutatavate tekstide tõlge (eesti keelest- inglise, tšehhi ja poola keelde) lisandub täiendava lepingu alusel.
 4. Parima pakkuja väljaselgitamine
  • parima pakkumise valimisel arvestatakse esialgset kontseptsiooni, kontseptsiooni elluviimise tegevuskava, planeeritud tegevuste kirjeldust, pakkuja eelnevat kogemust ning pakkumuse hinda.

Lisainfomeelis@mondo.org.ee,

Foto: Marcela Laskoski on Unsplash 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib digipädevuste programmijuhti

28.11.2022

Mondo otsib oma tiimi digipädevuste programmijuhti, kelle peamiseks ülesandeks on arendada Mondo digipädevuste programmi ning koordineerida selle elluviimist senistes ja uutes sihtrühmades ning kogukondades.  Sa teed tööd selle nimel, et: Mondo digipädevuste programm areneks süsteemselt ja koostöös nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega; erinevad arengukoostöö ja humanitaarabi sihtrühmad saavad nende vajadustele vastava digipädevuste koolituse, mis toetab nende
LOE EDASI