14.03.23

Mondo rajas Keeniasse päikeseenergial töötavad õppekeskused

Kolm mobiilset õppekeskust asuvad Kakuma pagulaslaagris, Turkana maakonnas ning tagavad ligipääsu elektrile vähemalt 30 000 inimesele. Lisaks viiakse keskustes läbi koolitusi ja neid saab kasutada valgustatud ruumides õppimiseks.

Kakuma pagulaslaagris elab üle 200 000 põgeniku, kellest suuremal osal puudub ligipääs elektrile – elektrita majapidamistes elab 196 000 inimest. Koostöös Eesti taastuvenergia spetsialistidega MasterPro’st rajati Kakumasse 3 mobiilset päikesepaneelidega õppekeskust. Päikesepaneelide kasutamine õppekeskuste energiaallikana aitab vähendada diiselgeneraatorite kasutamist ning kasvuhoonegaaside hulka.

“Suur rõõm on näha, et need keskused on aktiivses kasutuses ja täidavad seda vajadust, mis Kakuma pagulaslaagris täna on – inimesed saavad laadida oma telefone, aga ka viia läbi erinevaid koolitusi. Eriti hea meel on näha, et õppekeskustest on saanud kohtumispaik igas vanuses inimestele,” sõnas projektijuht Hajara Tafida-Isa.

Kaks õppekeskust on täna kasutuses Kakuma põgenikelaagris kõikidele elanikele, kolmas asub koolis ning täidab IT klassi ülesandeid üle 2800 õpilasele.
Turkana on Keenia suurim ning samas ka vaeseim maakond, mis on piiratud kolme naaberriigiga: Uganda, Lõuna-Sudaan ja Etioopia, kust on viimaste aastakümnete jooksul erinevate konfliktide tõttu Kakuma pagulaslaagrisse põgenenud kümned tuhanded inimesed.

Kolm mobiilse õppekeskuse rajamist rahastas Eesti riik Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Loe projektist siit.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI