14.03.23

Mondo rajas Keeniasse päikeseenergial töötavad õppekeskused

Kolm mobiilset õppekeskust asuvad Kakuma pagulaslaagris, Turkana maakonnas ning tagavad ligipääsu elektrile vähemalt 30 000 inimesele. Lisaks viiakse keskustes läbi koolitusi ja neid saab kasutada valgustatud ruumides õppimiseks.

Kakuma pagulaslaagris elab üle 200 000 põgeniku, kellest suuremal osal puudub ligipääs elektrile – elektrita majapidamistes elab 196 000 inimest. Koostöös Eesti taastuvenergia spetsialistidega MasterPro’st rajati Kakumasse 3 mobiilset päikesepaneelidega õppekeskust. Päikesepaneelide kasutamine õppekeskuste energiaallikana aitab vähendada diiselgeneraatorite kasutamist ning kasvuhoonegaaside hulka.

“Suur rõõm on näha, et need keskused on aktiivses kasutuses ja täidavad seda vajadust, mis Kakuma pagulaslaagris täna on – inimesed saavad laadida oma telefone, aga ka viia läbi erinevaid koolitusi. Eriti hea meel on näha, et õppekeskustest on saanud kohtumispaik igas vanuses inimestele,” sõnas projektijuht Hajara Tafida-Isa.

Kaks õppekeskust on täna kasutuses Kakuma põgenikelaagris kõikidele elanikele, kolmas asub koolis ning täidab IT klassi ülesandeid üle 2800 õpilasele.
Turkana on Keenia suurim ning samas ka vaeseim maakond, mis on piiratud kolme naaberriigiga: Uganda, Lõuna-Sudaan ja Etioopia, kust on viimaste aastakümnete jooksul erinevate konfliktide tõttu Kakuma pagulaslaagrisse põgenenud kümned tuhanded inimesed.

Kolm mobiilse õppekeskuse rajamist rahastas Eesti riik Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Loe projektist siit.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Uuring: Poed hoiduvad banaanide vastutustundlikkuse osas vastutuse võtmisest

24.03.23

Värske analüüs kaardistab banaani teekonna Eestisse ning uurib, mida teevad Eesti toidupoeketid selleks, et tagada lettidel vastutustundlikult kasvatatud viljad. Eestis on banaaniimport viimase kümne aastaga kasvanud 60 protsenti. Kui 2010. aastal sõid Eesti inimesed 12 miljonit kilogrammi banaane, siis 2020. aastal oli tarbimine juba 19 miljonit kilogrammi. Banaanide tootmine panustab ühest küljest tootjariikide majanduslikku heaolusse,
LOE EDASI
VAATA KÕIKI