Ghana

Mondo töötab Ghanas alates 2009. aastast.

Koos kohaliku partnerorganisatsiooni KoCDA ja haridusametiga töötame Põhja-Ghanas Nabdami piirkonnas asuvas Kongo külas. Toetame piirkonna laste põhi- ja gümnaasiumiharidust, aitame tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti. Töötame naiste parema tervise ja iseseisvama toimetuleku nimel. Mondo toel tegutsevad piirkonnas ettevõtlike naiste sheavõi– ja korvipunumisühistud, mis annavad suuremat majanduslikku kindlustunnet rohkem kui 300 naisele. Kongo küla arengusse on panustanud paljud Mondo lähetatud ekspertvabatahtlikud.

Alates 2020. aastast on Mondol koostöö ka pealinna Accra lähistel Ashaimanis ja Aykumas kahte tänavalaste keskust arendava organisatsiooniga Rays of Hope Center.

Mondo tegevusi Ghanas on toetanud Eesti Välisministeerium, Euroopa Komisjon ning era-annetajad.

Ülevaade seni tehtust

Haridustegevused

  • Igal aastal läheb Mondo Tarkusefondi kogutud annetuste abil Nabdami piirkonnas kooli ca 120-130 põhikoolilast ja ca 40 keskkoolilast. Mondo peab laste ja toetajate andmebaasi ning vahendab sõpruskoolide suhteid Eesti ja Nabdami piirkonna koolide vahel.
  • Nabdami piirkonna 14 kooli on saanud toetusi (õpikuid, remonditoetust, päikesepaneele, mööblit, puude istutamise toetust jm vajalikku), mis aitavad parandada nii õpetamise kui õppimise kvaliteeti. Aastast 2020 töötab Mondo toel Kongo külas IT-klass, mis teenindab piirkonna koole ja kogukonnagruppe praktilise arvuti pakkumisega.

Vabatahtlikud eksperdid

  • Kongo küla arengusse on mitmete aastate jooksul panustanud paljud nii Eestist kui mujalt Euroopast pärit ekspertvabatahtlikud: disainerid ja ärikonsultandid, et edendada  naiste ettevõtlust; õpetajad, et jälgida Mondo toetusprogrammis osalevate laste käekäiku ja pakkuda kohalikele kolleegidele täiendusõpet; meditsiiniõed ja ämmaemandad, et toetada kohalike kliinikute tööd ja korraldada koolides hügieeni ja seksuaaltervise teemalisi loenguid ning keskkonnaeksperdid.

Kogukonnaprojektid

  • 2015-2018 aastatel saime Eesti arengukoostöö vahendite abil luua kohalikele naistele ettevõtlusühistud ja pakkuda sadadele naistele oskuskoolitusi. Kongo külas tegutsevad Yen Pang Basket Weavers korvipunujate ühistu ja Nongtaaba Shea Processors tootmiskeskus. Lisaks on alustav korvipunujate ühistu Yakoti külas. Sheavõi tootmisprotsess on läbinud kontrolli ja saanud sertifikaadi, mis võimaldab toodangut müüa ka rahvusvahelisel turul, ühistul on tellijaid USAs, Kanadas, Saksamaal ja Eestis. Toeta ühistuid nende toodete ostmisega Mondo veebipoest.
  • Sheavõi tootmiskeskuse juurde on rajatud ka puukool, mis võimaldab naistel kasvatada istikuid ja tõsta seeläbi kohalike inimeste keskkonnateadlikkust.

5800km_koolini_banner

Mondo partnerid Ghanas

Kongo Community Development Association (KoCDA)

Mondo partner Ghanas on kohalik kogukonnaorganisatsioon KoCDA, kes kontrollib Mondo toetusprogrammis olevate laste kooliskäimist, jagab iga-aastaseid koolitoetusi ja edendab kohalikku ettevõtlust ja naistegruppide tööd. KoCDA pakub vabatahtlikele ekspertidele sisseelamiskoolitust ja toetab neid kogu lähetuse jooksul. KoCDA juht on Victor More (pildil), teda toetavad assistent John Bugbire ja IT-keskuse koordinaator Galdino Mort. KoCDA programmijuht Dr. Kingsley Mort panustab organisatsiooni tegevustesse Accrast ning aitab uute partnerluste ja projektide juures.

Rays of Hope Centre

Alates 2020. aastast on Mondo koostööpartner ekspertvabatahtlike vastuvõtmisel Lõuna-Ghanas Rays of Hope keskus. Keskus on üle 20 aasta panustanud töösse tänavalastega – neile turvalise kasvukeskkonna pakkumisse, perede lepitamisse ning laste haridustee jätkamisse. Organisatsioonil on kaks keskust – päevakeskus Ashaimani piirkonnas Accra äärelinnas ning majutuskeskus Ayikuma külas. Organisatsiooni juhib Richmond T Agamloh Jr.

 

Ghana haridusamet (Ghana Education Service – GES)

Ghana haridusameti ülesandeks on korraldada kohalike koolide tööd. Riiklikke vahendeid ametil napib, sest info liigub pealinna Accra ja põhja piirkonna vahel aeglaselt ja laste arv nõuab uute koolide rajamist. Haridusameti abil saab Mondo täpsemalt kaardistada kohalike koolide vajadusi ja vahendada Eestis kogutud toetusi efektiivselt ja läbipaistvalt. Samuti aitab haridusamet lihtsustada Eesti ja Ghana sõpruskoolide vahelist suhtlust.  Koolitoetuste jagamist ja sõpruskoolide suhtlust korraldab ja koordineerib hr. Francis Sapaat (pildil). Kongo külas tegutsev arvutiklass on rajatud KoCDA, Mondo ja haridusameti tihedas koostöös.

 

Ghana Developing Communities Association (GDCA)

Ghana Developing Communities Association (GDCA) on vabaühendus, mis toetab kerksete kogukondade ning kaasava arengu arengut Põhja-Ghanas. Organisatsioon tegutseb neljas valdkonnas: ligipääs kvaliteetsele haridusele, toimetulek, tugevam kodanikuühiskond ning organisatsiooni areng.

Aktiivsed projektid Ghanas

jaanuar 2023 - detsember 2024