Oleme Ghanas töötanud alates aastast 2009.

Koos kohaliku partnerorganisatsiooni ja haridusametiga töötame Põhja-Ghana Nabdami piirkonnas asuvas Kongo külas. Toetame piirkonna laste põhi- ja gümnaasiumiharidust, aitame tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti. Töötame naiste parema tervise ja iseseisvama toimetuleku nimel.  Esimestel tegevusaastatel toetasime lesknaiste gruppe kitsedega jm põllumajandustarvikutega. Nüüdseks tegutsevad piirkonnas ettevõtlike naiste sheavõi– ja korvipunumisühistud, mis annavad suuremat majanduslikku kindlustunnet rohkem kui 300 naisele. Kongo küla arengusse on panustanud paljud ekspertidest vabatahtlikud sh õpetajad, disainerid, medõed ja ämmaemandad.  Vaata meie tegevuspiirkondi ja projekte lähemalt allpoolt.

 

Mondo tegevusi Ghanas on toetanud Eesti Välisministeerium ning era-annetajad. 2018. aastast lähetame piirkonda vabatahtlikke eksperte EU AID Volunteers programmi raames.

Haridustegevused ja naiste jõustamine Ghanas

LOE LÄHEMALT

Mondo partnerid Ghanas

Kongo Community Development Association (KoCDA)

Mondo partner Ghanas on kohalik kogukonnaorganisatsioon KoCDA, kes kontrollib Mondo toetusprogrammis olevate laste kooliskäimist, jagab iga-aastaseid koolitoetusi ja edendab kohalikku ettevõtlust. KoCDA pakub vabatahtlikele ekspertidele sisseelamiskoolitust ja toetab neid kogu lähetuse jooksul. KoCDA juht on Victor More (pildil), kes on ühtlasi ka Kongo küla põhikoolide juhtkonna liige.

Ghana haridusamet (Ghana Education Service – GES)

Ghana haridusameti ülesandeks on korraldada kohalike koolide tööd. Riiklikke vahendeid ametil napib, sest info liigub pealinna Accra ja põhja piirkonna vahel aeglaselt ja laste arv nõuab uute koolide rajamist. Haridusameti abil saab Mondo täpsemalt kaardistada kohalike koolide vajadusi ja vahendada Eestis kogutud toetusi efektiivselt ja läbipaistvalt. Samuti aitab haridusamet lihtsustada Eesti ja Ghana sõpruskoolide vahelist suhtlust.  Koolitoetuste jagamist ja sõpruskoolide suhtlust korraldab ja koordineerib hr. Francis Sapaat (pildil).

Aktiivsed projektid Ghanas

Uudised

Mondo otsib keskkonna- ja digieksperte Ghanasse ja Gruusiasse

17.09.2021

Perioodil oktoober 2021 – märts 2022 lähetame 2-3 kuuks Ghanasse ja Gruusiasse kolm kõrgharidusega ja varasema töökogemusega IT-hariduse ja keskkonnaeksperti. Peamisteks vabatahtlike ülesanneteks on toetada oma teadmiste ja oskustega Ghanas ja Gruusias läbi viidavaid digipädevuste koolitusi ning toetada kohalikku kogukonda keskkonnaplaanide tegemisel ja teadlikkuse tõstmisel. Vabatahtlikke toetavad Mondo kohalikud partnerorganisatsioonid. Lähemalt vabatahtlike ekspertide tööülesannetest ja
LOE EDASI