Süüria

Mondo alustas humanitaarabi andmist Süürias 2018. aastal, kus me tegutseme peamiselt haridusvaldkonnas pakkudes sisepagulastele ja maapiirkondade noortele digioskuste kursusi. Õppe aluseks on koostöös Tallinna Ülikooliga välja arendatud Mondo digipädevuste programm.

Esimese kursuse lõpetas 24 noort Lääne-Süürias asuvas Latakia linnas, kus meie partner on Tišreeni ülikooli karjäärikeskus. Koolitusprogrammis osalesid 10.–11. klassi noored, kes on Latakiasse liikunud teistest, ebaturvalisematest Süüria linnadest või pärinevad ümberkaudsetest küladest, kus noortel on internetile ja arvutiõppele ligipääs raskendatud. Enam kui pooled õpilastest olid tüdrukud, sest Süüria tüdrukutel on poistega võrreldes infotehnoloogiale väiksem ligipääs.Koolitused toimuvad taaskasutatud arvutite, mobiiltelefonide ja tahvelarvutitega. Tunde viivad läbi Süüria tudengid, keda MTÜ Mondo koos Eesti ekspertide meeskonnaga 2018. aastal välja õpetas.

Mondo Süüria humanitaarabitegevuste käivitamist toetas Helle Randami Fond.

Anneta maavärinas kannatanute toetuseks