04.01.21

Stipendiumikonkurss rändeteemalise simulatsiooni loomiseks

MTÜ Mondo kuulutab välja stipendiumikonkursi rändeteemalise veebipõhise interaktiivse multimeedialoo/simulatsiooni ning sellega seotud artikli (veebis või paberväljaandes) loomiseks. Stipendiumivooru suurus on 4000 eurot.

Multimeedialoo/simulatsiooni sisuks võivad olla rändeteema erinevad aspektid – tööränne, õpiränne, sundränne, integratsioon, riigisisene ränne maalt linna jne. Loodava meediasisu sihtrühmaks on 15-35 aastased noored. Meediasisu peab pakkuma selle läbijale erinevad valikuvõimalusi, mille ees seisvad rändajad ning looma seoseid rändega seotud valikute ja võimalike tagajärgede vahel. Interaktiivne lugu ei ole lineaarne ja ettemääratud kindla narratiiviga, vaid loo hargnemine ja vastav kogemus oleneb kasutaja tehtud valikutest.

Varasemad rahvusvahelised näited rändeteemalistest interaktiivsetest multimeedialugudest:

http://twobillionmiles.com/

https://expmag.com/immigrant-experience/#all_opening

https://www.migrationtrail.com/

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 30. jaanuar 2021. Meediasisu peab valmima üheksa kuu jooksul pärast stipendiumi eraldamist.

Stipendiumile kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • ajakirjaniku/ke CV-d
  • motivatsioonikiri
  • lühikontseptsioon teemakäsitlusest (max 1 A4) ning esialgne visand simulatsiooni visuaalist
  • esialgne plaan multimeedialoo/simulatsiooni avalikustamise kuupäevade ja kanalitega ning taotletava summa suurusega.

Nõuded kandidaadile:

  • kandideerija peab olema 35-aastane või noorem praktiseeriv ajakirjanik (ajakirjanike tiimi puhul peab sellele tingimusele vastama vähemalt üks tiimi liige, kes omab tööprotsessi juhtivat rolli)
  • kandideerija peab tagama toodetud mulitmeedialoo/simulatsiooni ilmumise üle-eestilise leviga kanalis.

Huvitatutel palume saata vajalikud dokumendid 30. jaanuariks 2021 aadressil ave@mondo.org.ee.

Stipendium antakse välja EL ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projektist „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on teadlikum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad.

Stipendiumi kasutamise kord kinnitatakse stipendiumi saaja ja MTÜ Mondo vahelise vastava lepinguga. Stipendiumisumma on maksuvaba. Konkursi korraldajatel on õigus vajadusel konkursi korda muuta või sobivate kandidaatide olemasolu puudumisel stipendiumi väljaandmisest loobuda. Edasised voorud kuulutatakse välja MTÜ Mondo kodulehel aadressil mondo.org.ee.

Foto: Krzysztof Hepner, Unsplash

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI