28.02.14

Maailmaharidus sotsiaalainetes (jaanuar 2013 – detsember 2015)

Euroopa komisjoni rahastatava koostööprojekti “Global dimension in Social Sciences subjects” eesmärk on lõimida maailmaharidus sotsiaalainetesse, teha koostööd haridusametnikega, koostada materjale ja tööriistu mõju hindamiseks ning luua võrgustik maailmahariduse ekspertidest Lätis, Eestis ja Inglismaal. Projekti viivad läbi Education Development Center Lätis, LEEDS DEC Inglismaal ning MTÜ Mondo Eestis.

 Projekti tegevused Eestis:
  1. Uuring maailmharidusest sotsiaalainetes
  2. Õppematerjalide koostamine
  3. Koostöö Läti ja Eesti koolide vahel kogemuste vahetamiseks.

Projekti raames toimus 14. novembril 2013 konverents “Global dimension in Education: current situation and future opportunities”, mille kava näeb siit. Eestis tutvustati projekti raames valminud maailmahariduse uuringut 15. novembril 2013 toimuval seminaril “Haridus maailma päästmas – maailmaharidus ja säästvat arengut toetav haridus Eestis”. 16.-17. juunil toimus Kuressaares Läti ja Eesti õpetajate seminar, kus õpetajad said vahetada maailmahariduse kogemusi. Eesti õpetajad tutvustasid kolleegidele Lätist koolide maailmahariduslikke tegevusi. 27.-28. novembril 2014 toimusi Eesti õpetajate õppevisiit Lätti. Külastati Zolitude ja Olaine koole ning tutvuti Läti õpetajate maailmahariduse meetoditega. Õppevisiitide raames jagas Mondo osalejatele keskuse venekeelseid materjale, mis said väga positiivset tagasisidet just läti õpetajate käest. Mondo töötajad ja Eesti koolide õpetajad on osa võtnud seminaridest Lätis (5. märtsil tutvustati venekeelseid harjutusi materjalist “Globaliseeruv maailm” ning 8.-10. juunil osaleti Valmieras toimunud maailmahariduse foorumil). Valga Vene Gümnaasium ning Olaine kool Lätis teevad tihedamat koolidevahelist koostööd, mille raames viiakse läbi projekt “Mängime ja areneme globaliseeruvas maailmas”, mis kaasab mõlema kooli neljanda ja viienda klassi õpilasi. Valga Vene Gümnaasium organiseeris 27. märtsil ka regionaalse maailmahariduse konverentsi, millest võtsid osa ümbruskonna koolid ning külalised Olainest. Valga Gümnaasiumi õpetaja Pille Oleski Keenia fotonäitus rändas kevadel ringi Lätis ning seda eksponeeriti vähemalt neljas koolis.

Valmiera haridusfoorumi video


Projekti raames valminud materjalid:

Screen Shot 2015-10-12 at 8.52.28Õppematerjali “Globaliseeruv maailm” venekeelne versioon.

 

 

 

 

Screen-Shot-2015-08-26-at-16.40.33-212x300Õppematerjali “Globaliseeruv maailm” uustrükk.  Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.

 

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Screen Shot 2015-10-13 at 22.30.39Hindamisjuhendi „Esimesed sammud maailmahariduse hindamiseks” valmistas projekti „Maailmaharidus sotsiaalainetes” raames ette Leeds Development Education Centre (Ühendkuningriik).

 

 

 

croppedimage180255-Cover3Võrdlev uuring maailmaharidusest sotsiaalainetes

croppedimage180255-Cover2Läti partnerid koostasid maailmahariduse käsiraamatu,kuhu lisasid ka Eesti maailmahariduslike materjalide näiteid. Trükisesse ei mahtunud ära peatükk teemal”Конфликты между культурами и религиями”, seda saab vaadata siit.

 

croppedimage180255-GUIDEvaksKäsiraamat on saadaval ka inglise keeles.

Screen Shot 2015-07-14 at 17.05.18Trükis “First Steps in Assessing Global Learning

Projekti raames valmib nii eesti kui ka vene keeles 2015 sügiseks õppematerjali “Globaliseeruv maailm” parandatud ja uuendatud trükk. Materjali ettetellimiseks palume ühendust võtta maailmaharidus@mondo.org.ee.

Fotogalerii projekti üritustest.

Kontaktid:
Johanna Helin, johanna@mondo.org.ee
Education Development Centre (EDC) Latvia www.iac.edu.lv , Iveta Vērse, iac@latnet.lv
Leeds Development Education Center (UK), www.leedsdec.org.uk, Adam Ranson, Adam@leedsdec.org.uk
British Council Latvia (Latvia), www.britishcouncil.lv, Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv
GD_logo_250613
VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI