Uganda

Mondo töötab Ugandas alates 2012. aastast.

Toetame erivajadustega naiste ja noorte toimetulekut ning tõstame Uganda õpetajate ja pagulasnoorte digipädevusi.

Mondo on aidanud kaasa kahe erivajadustega noorte käsitöögrupi loomisele ja turundamisele pealinnas Kampalas ja Põhja-Ugandas, Gulus. Alates 2018. aastast toetame Kikooba maakooli õpilaste haridusteed ja sama kogukonna naiste korvipunujate gruppi. 2021. aastal avasime Uganda pealinnas Kampalas Mondo Ida-Aafrika esinduse, mille eesmärgiks on muuta Eesti arengukoostöö ning humanitaarabi tõhusamaks ja nähtavamaks ning aidata hoida ja laiendada Mondo kontaktvõrgustikku Ugandas ja teistes Ida-Aafrika riikides.

Koostöös suuremate humanitaarabiorganisatsioonidega koolitame Uganda pagulasasumites ja pealinnas pagulasnoori digipädevustes ning partnerluses Uganda Haridus- ja Spordiministeeriumiga koolitame digipädevustes ka õpetajakolledžites haridustöötajateks õppivaid noori.

Mondo tegevusi Ugandas on toetanud Eesti Välisministeerium, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, Belgia Arengukoostöö Keskus  ning era-annetajad. 2018. aastast lähetame piirkonda Euroopa Liidu ekspertvabatahtlikke.

Ülevaade seni tehtust

Erivajadustega inimeste toetamine

  • 2012-2014  töötas Uganda pealinnas Kampalas Mondo toel sotsiaalse  ettevõttena kohvik, mis pakkus tööd erivajadustega noortele.
  • Aasta hiljem avas Mondo ja vabatahtlike ekspertide toel uksed käsitööd ja õmblusteenust pakkuv organisatsioon KDI (Kampala Disabled Initiatives), mille kuus asutajaliiget olid Kampala füüsilise erivajadusega laste kooli vilistlased, neist üks ka endine kohviku töötaja.
  • 2017-2018 toetas Mondo Välisministeeriumi abil õmbluskoolituste läbiviimist ning pilootprojektina alustati koostööd erivajadustega inimeste õmblusgrupiga Põhja-Ugandas Gulus, Lugoro Tutte Disabled grupiga.

Haridustegevused

  • Alates 2018. aastast toetame Kikooba maakooli õpilaste haridusteed, kokku saab kooliskäimise toetust umbes 100 last, kellele muidu jääks haridus kättesaamatuks. Mondo Tarkusefondi annetustest rajasime Kikooba põhikoolile internaatruumi, mis võimaldab koolis käia vähemalt kahekümnel koolist kaugemal elaval lapsel.

Digipädevused

  • Koostöös Tallinna Ülikooli ja erasektori ekspertidega töötas Mondo 2018. aastal välja innovaatilise digipädevuste koolituse pagulasnoortele. Koolitus annab pagulasnoortele oskused, mis aitavad neil lahendada praktilisi probleeme nii tööalaselt, kui ka eraelus ning pikemas perspektiivis toetab nende iseseisvat toimetulekut.
  • Alates 2021. aastast viime digipädevuste koolitusi läbi koostöös Uganda Haridus- ja Spordiministeeriumiga viies õpetajahariduse kolledžis.

Digitaalsete oskuste programm pagulaslaagrites

LOE LÄHEMALT

Mondo partnerid Ugandas

Kikooba Infant & Primary School

Kikooba on pealinnast 80 km kaugusel asuv küla, mille kogukond kannatas tugevalt 1980. aastate kodusõja ajal. Mondo poolt saab koolitoetust ca 100 Kikooba kooi last. Kooli juures tegusteb käsitööga tegelev naistegrupp eesmärgiga teenida koolile lisasissetulekut. 2018. aastal lähetas Mondo Kikooba kooli juurde esimese vabatahtliku.

Lugoro Tutte Disabled Group

Gulu on pealinnast 340 kilomeetri kaugusel asuv 150 000 elanikuga piirkondlik keskus. Grupp asutati 2010. aastal, aga aktiivsemalt hakati tegutsema 2017. aasta novembris, kui renditi ühiselt ruumid oma toodete valmistamiseks ja müügiks. Grupis seitse liiget – neist neli erivajadustega.

Soome Kirikuabi (FCA - Finn Church Aid)

Soome Kirikuabi on rahvusvaheline abiorganisatsioon, mis loodi 1947. aastal. Mondo alustas FCA Uganda haruga koostööd 2019. aastal, mil alustasime digipädevuste koolitustega Ugandas. Koostöös FCAga koolitame pagulasasumite kutseõppekeskustes õppivad noori digipädevustes.

Uganda Haridus ja Spordiministeerium

Uganda Haridus- ja Spordiministeeriumi õpetajahariduse ja koolituse osakond (Ministry of Education and Sports, The Teacher/Tutor, Instructor Education and Training (TIET) department). Alates 2021 aastast koolitame Uganda Haridus ja Spordiministeeriumi alla kuuluvates õpetajakolledžites digipädevustes põhikooli õpetajaks õppivad noori.

 

Kampala Disabled Initiatives

Kampala Disabled Initiatives loodi Mondo toel 2014. aasta detsembris õmblustööd ja käsitööd valmistava erivajadustega naiste organisatsioonina. Lisaks Mondole müüb KDI oma tooteid Kampala turismipoe ketis, saadab tellimusi Kanadasse ning pakub kohalikele kogukonnaliikmetele õmbluskoolitusi.

Uganda Pioneers Associaton

UPA on 1989. aastal loodud vabatahtlike organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada kogukonnapõhist arengut, kultuuridevahelist dialoogi ning noorte osalust vabatahtlikus töös. Organisatsiooni peakontor asub Kampala äärelinnas Nansanas ning lisaks ulatuvad organisatsiooni harud seitsmesse Uganda piirkonda. Mondo ja UPA teevad koostööd Euroopa Liidu ekspertvabatahtlike lähetamises eri piirkondadesse.

YARID (Young African Refugees For Integral Development)

YARID loodi 2007. aastal Uganda pealinnas Kampalas noorte Kongo päritolu pagulaste poolt. YARID koondab linnapagulasi pakkudes neile mitmeid koolitusi ja toetavaid teenuseid. Mondo alustas digipädevuste koolituste pakkumist YARIDI arvutiklassis Nsambya linnaosas 2020. Aastal.

Norra Pagulasabi Uganda haru (NRC - Norwegian Refugee Council)

Norra Pagulasabi on sõltumatu humanitaarabi organisatsioon, mis tegeleb põgenema sunnitud inimeste abistamisega. NRC alustas tööd Teise Maailmasõja järel ning töötab tänaseks 35 riigis. 2022. aastal alustas Mondo koostöös NRCga digipädevuste koolituste pakkumist noortele Uganda pagulasasumites.

Aktiivsed projektid Ugandas

jaanuar 2023 - detsember 2024