Mondo töötab Ugandas alates 2012. aastast. 

Toetame erivajadustega naiste ja noorte toimetulekut ning tõstame Uganda õpetajate ja pagulasnoorte digipädevusi. Toetame kahe erivajadustega noorte grupi käsitöö tootmist pealinnas Kampalas ja Põhja-Ugandas Gulus. Alates 2018. aastast toetame maakooli Kikooba õpilaste haridusteed ja sama kogukonna naiste korvipunujate gruppi. Koostöös suuremate humanitaarabiorganisatsioonidega koolitame pagulasasumites ja pealinnas pagulasnoori digipädevustes ning alates 2021st aastast koolitame partnerluses Uganda Haridus ja Spordiministeeriumiga digipädevustes ka õpetajakolledžites õpetajaks õppivaid noori. Vaata meie tegevuspiirkondi ja projekte lähemalt allpoolt.

 

Mondo tegevusi Ugandas on toetanud Eesti Välisministeerium ning era-annetajad. 2018. aastast lähetame piirkonda vabatahtlikke EU AID Volunteers programmi raames.

Puuetega inimeste ja pagulaste toetamine Ugandas

LOE LÄHEMALT

Digitaalsete oskuste programm pagulaslaagrites

LOE LÄHEMALT

Mondo partnerid Ugandas

Kikooba Infant & Primary School

Kikooba on pealinnast 80 km kaugusel asuv küla, mille kogukond kannatas tugevalt 1980. aastate kodusõja ajal. Kool loodi kogukonna initsiatiivina, et pakkuda koolis käimise võimalust orbudele ja vaesete perede lastele. Kooli juures tegusteb käsitööga tegelev naistegrupp eesmärgiga teenida koolile lisasissetulekut. Valmistatud tooted vajavad aga arendamist ning turundamist. 2018. aastal lähetas Mondo Kikooba kooli juurde esimese vabatahtliku.

Kampala Disabled Initiatives

Kampala Disabled Initiatives loodi MTÜ Mondo toel 2014. aasta detsembris õmblustööd ja käsitööd valmistava erivajadustega naiste organisatsioonina. Naiste õmblusoskusi aitas täiendada Eesti disainer Liina Viira, kes arendas välja KDI kottide sarja, millega kohalikul turul eristuda. Samu tooteid müüakse ka Eestis Mondo Poes. 2018. aastal registreeriti KDI 10-liikmelise kogukonna organisatsioonina. Lisaks Mondole müüb KDI oma tooteid Kampala turismipoe ketis ning on saatnud esimesed tellimused Kanadasse. KDI teenib lisatasu pakkudes kohalikele kogukonna liikmetele tasu eest õmbluskoolitusi.

KDI sotsiaalmeedias

Lugoro Tutte Disabled Group

Gulus on meie partneriks Lugoro Tutte Disabled Group. Grupp asutati 2010. aastal, aga aktiivsemalt hakati tegutsema 2017. aasta novembris, kui renditi ühiselt ruumid oma toodete valmistamiseks ja müügiks. Grupis seitse liiget – neist neli erivajadustega. Gulu on pealinnast 340 kilomeetri kaugusel asuv 150 000 elanikuga piirkondlik keskus. Gulu on ka üks neist Uganda põhjaosas asuvatest kogukondadest, mis kannatas 1990ndatel ja 2000ndatel aastatel terrorirühmituse Issanda Vastupanuarmee (LRA) vägivalla all.

Uganda Pioneers Associaton

UPA on 1989. aastal loodud vabatahtlike organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada kogukonna põhist arengut, kultuuridevahelist dialoogi ning noorte osalust vabatahtlikus töös. Organisatsiooni peakontor asub Kampala äärelinnas Nansanas ning lisaks ulatuvad organisatsiooni harud seitsmesse Uganda piirkonda. UPA koordineerib ka rahvusvahelisi vabatahtlike töölaagrites töötamiseks või pikaajaliseks teenistuseks. Vabatahtlikele pakutakse teenistuse ajal vajalikku tuge ning kokkuleppel majutuvad vabatahtlikud Nansanas asuvas külalistemajas. MTÜ Mondo vabatahtlikud on seni lähetuse algusperioodil elanud külalistemajas ning kasutanud UPA kui vastuvõtva organisatsiooni tuge kogu lähetuse jooksul. Nansana asub Kampalast ca 0,5-1h matatu-sõidu kaugusel.

UPA kodulehekülg

Uganda Haridus ja Spordiministeerium

Uganda Haridus ja Spordiministeeriumi õpetajahariduse ja koolituse osakond (Ministry of Education and Sports, The Teacher/Tutor, Instructor Education and Training (TIET) department). Alates 2021 aastast koolitame Uganda Haridus ja Spordiministeeriumi alla kuuluvates õpetajakolledžites digipädevustes põhikooli õpetajaks õppivad noori. 

Soome Kirikuabi (FCA - Finn Church Aid)

Soome Kirikuabi on Soome suurim rahvusvaheline abiorganisatsioon, mis loodi 1947. aastal.  Mondo alustas FCA Uganda haruga koostööd 2019 aastal, mil alustasime digipädevuste koolitustega Ugandas. Koostöös FCAga koolitame pagulasasumite kutseõppekeskustes õppivad noori digipädevustes.  

Norra Pagulasabi Uganda haru (NRC - Norwegian Refugee Council)

Norra Pagulasabi on sõltumatu humanitaarabi organisatsioon, mis tegeleb põgenema sunnitud inimeste abistamisega. NRC alustas tööd Teise Maailmasõja järel ning töötab tänaseks 35 riigis. 2022 aastal alustas Mondo koostöös NRCga digipädevuste koolituste pakkumist pagulasnoortele Uganda pagulasasumites.

YARID (Young African Refugees For Integral Development)

YARID loodi 2007 aastal Uganda pealinnas Kampalas noorte Kongo päritolu pagulaste poolt. YARID koondab linnapagulasi pakkudes neile mitmeid koolitusi ja toetavaid teenuseid. Mondo alustas digipädevuste koolituste pakkumist YARIDI arvutiklassis Nsambya linnaosas 2020. aastal.

Aktiivsed projektid Ugandas

august 2021 - jaanuar 2023

jaanuar 2020 - detsember 2022

Lõpetatud projektid Ugandas

november 2020 - oktoober 2021

Tööpakkumine: Uganda suuna juht / Uganda country director

17.06.2022

ENG BELOW MTÜ Mondo otsib 75-100% töökoormusega Mondo Uganda-suunaliste tegevuste juhti, kelle ülesandeks on juhtida Kampalas töötavat meeskonda distantsilt, vedada eest käimasolevaid programme ning leida uusi partnerlusi ja arenguvõimalusi. Mondo tegevus Ugandas keskendub pagulasnoorte ja õpetajate digipädevuste arendamisele, erivajadustega inimestele sissetulekut pakkuvate sotsiaalsete ettevõtete toetamisele ning laste haridustee edendamisele maapiirkondades. Peamised tööülesanded:  Koostöös Mondo juhatusega
LOE EDASI