23.02.23

Toeta koos Mondoga Ukraina laste vaimset tervist

Mondo kutsub Eesti inimesi ja ettevõtteid üles toetama Ukraina laste heaolu ja vaimset tervist, et leevendada sõja põhjustatud kahjusid ning anda neile tagasi lapsepõlv, mida nad vajavad ja väärivad. Annetuskampaanias “Turvaline lapsepõlv Ukraina lastele” kogutud rahaga loome lastele turvalised kohtumispaigad, kus nad saavad psühholoogilist tuge ja vajadusel sõja eest varjuda. 

Täieulatuslik sõda on Ukrainas kestnud juba aasta ning selles kannatavad eriti tugevalt lapsed. 5,3 miljonit last ei saa sõja tõttu jätkata oma tavapärast kooliteed. Laste argielu ilmestab pidev õhurünnaku oht, lähedaste kaotus, elektrikatkestused ning kaugõppe stress. Suurem osa Ukraina lastest on traumeeritud ning kannatab ärevushäirete käes. 

“Igal lapsel on õigus lapsepõlvele ja mängulisele kasvamisele, mida toetab turvaline keskkond. Sõdades muutub aga turvaline lapsepõlv kättesaamatuks. Lapsed on sunnitud oma east palju varem suureks kasvama, mis aga jätab jälje kogu eluks. Me ei soovi ei rohkem ega vähem kui pakkuda normaalset, turvalist keskkonda, mis võimaldaks lastel ikka lapsed olla ning eakohaselt areneda,” sõnas Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski. 

Mondo soovib luua keskuseid võimalikult paljude laste jaoks ning nii on igast annetatud eurost  abi. 870 eurot võimaldab hoida ühte keskust töös kuu aega ning abistada kuni 300 last. Iga annetatud 10 euro abil saame toetada kolme last kuu aega. Keskuses on psühholoog ja tegevusjuhendaja, lisaks täidab keskus vajadusel varjendi rolli ning annab generaatorite abil tuge elektrikatkestuste ajal. Keskused rajatakse Tšernihivisse, Sumõ oblastis asuvasse Konotopi ning Žõtomõri oblastisse Korosteni. 

Keskused avame koostöös Mondo kohaliku partneriga Ukrainas. Juniors on üleriigiline organisatsioon, mis keskendub alates täieulatusliku sõja puhkemisest laste vaimse tervise toetamisele. Varem füüsilist aktiivsust edendanud organisatsioonil on ulatuslik võrgustik treeneritest ja spetsialistidest, kelle abil nad saavad töötada kõikjal Ukrainas. 

Abivajajaid on miljonites ning vaimse tervise tuge on vaja kohe, et ennetada “kadunud generatsioonide” teket tulevikus.  

Annetamisvõimalused:

Taustaks: ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo andmetel vajab Ukrainas humanitaarabi 18 miljonit inimest, miljonid on pidanud lahkuma oma kodudest. Vaimse tervise mured on ulatuslikud, sedastab Maailma Tervishoiuorganisatsioon, ning ligi 10 miljonit inimest on ärevushäirete ja depressiooni riskirühmas. Mullu aprillis uuringufirma Gradus läbiviidud küsitlustest järeldus, et 75% Ukraina lastest on traumeeritud ning neil on ärevushäired. Vanematelt küsitud vastustest lähtus, et igal viiendal lapsel on unehäired. 

Lisaks laste ja täiskasvanute vaimse tervise toetamisele pakub Mondo Ukrainas veel mitmekülgset tuge – toiduabi pakke ja generaatoreid, hoonete ülesehitustöid, haridustegevusi ning demokraatlike protsesside edendamist.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI