14.04.23

Mondo digipädevus ja oskuskoolitused parandavad Süüria pagulaste toimetulekut

Mondo ja kohalike partnerite toel on Süüria pagulasnaised Liibanonis ja Jordaanias omandanud vajalikud digi ja ettevõtlusoskused, et oma igapäevast toimetulekut parandada. Mõlemad riigid on kahe peale võtnud vastu ligi 3 miljonit Süüria pagulast ning vajavad jätkuvalt tuge. 

Mondo töötab Jordaanias ja Liibanonis Süüria pagulaste, ennekõike naiste ja laste toimetuleku parandamisega. Mondo ekspert Meelis Niine kohtus aprilli alguses monitooringuvisiidil projekti kasusaajatega ning arutas partneritega tuleviku plaane. 

“Külastus oli äärmiselt oluline, et mõista paremini kohalikku keerulist olukorda ning planeerida edasist koostööd,” sõnas Meelis Niine. Nii Liibanonis kui Jordaanias on suur vajadus erinevate oskuskoolituste, digipädevuse ja õigusalase nõustamise järgi. Lisaks vajab tuge haridusvaldkond, et lastel oleks koolis käimiseks vahendeid ning nende haridustee jätkuks. 

Liibanonis on viimase paari aastaga eluolu märkimisväärselt halvenenud ning kohalik raha kaotanud 98% oma väärtusest. Väga suur osa elanikkonnast  on kukkunud vaesusesse.

Mondo töötab Liibanonis koos partneriga DPNA (Development for People and Nature), mis pakub puudust kannatavatele kogukondadele esmavajalikku, näiteks toitu ning abistab kriisides, näiteks Beiruti plahvatuse järgselt. DPNA kasvatab ka naiste ja noorte toimetulekut ja edendab keskkonnaharidust. “DPNA näeb riigis suurt vajadust keskkonnakaitsega tegelemiseks, seal hulgas on vaja tõsta ka inimeste teadlikkust. Mondo töö keskkonnaharidusega Eestis on siin kindlasti heaks näiteks,” sõnas Meelis Niine.

Jordaanias on täna ligi 1,3 miljonit Süüria pagulast. Eriti keeruline on naiste olukord, tõdetakse Mondo partnerorganisatsioonist Jordaania Naiste Ühing (JWU, Jordanian Women’s Union). Organisatsioon seisab naiste õiguste eest ning pakub naistele mitmekülgset tuge. Näiteks naiste nõustamist nii telefoni teel kui kohtumistega, aga ka juriidilist nõustamist. Lisaks on nad loonud naistele turvakeskuse. 

Üheks valdkonnaks on ka naisi võimestavad digipädevus ja oskuskoolitused. “Paljud naised, kellega rääkisime, on nende koolituste abil endale töö leidnud. Mitmed müüvad täna edukalt sotsiaalmeedia kaudu oma tooteid,” sõnas Niine.

Mondo toetab Süüria pagulasnaiste iseseisvat toimetulekut Jordaanias, Liibanonis ja Türgis projektist, mida rahastab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI