Jordaania

Mondo on Jordaanias tegutsenud alates 2014. aastast. Jordaanias töötame Süüria pagulaslaagrites – Zaataris ja Azraqis.

Jordaanias on ligikaudu 1,27 miljonit süürlast, kellest umbes 655 000 on registreeritud pagulased, neist omakorda üle 236 000 on kooliealised lapsed. Süüria pagulaste sissevool on haridussüsteemi jaoks suur väljakutse. Jordaania valitsus on pagulastele taganud ligipääsu Jordaania koolidele, aga surve koolisüsteemile on suur, koolid ei suuda tagada kvaliteetset haridust nii süüria kui jordaania õpilastele. 47% koolidest on ülerahvastatud. Pagulaslaagrid on võrreldes tavakoolidega veel rohkem alarahastatud. Väiksematele lastele ja tüdrukutele on peamiseks takistuseks see, et kool asub kaugel ja teine vahetus lõpeb hilja. Väga vähe teismelisi õpib keskkoolis ja nende õpitulemused on kehvemad kui jordaanlastest eakaaslastel, eriti pagulaslaagrites. Süüria noortel on vähe võimalusi jätkata õpinguid peale keskkooli või oma teadmisi tööturul rakendada.

 

Mondo pakub laagrites teenuseid peamiselt haridusklastris: ICDL sertifikaadiga arvutikursused ning põllumajanduskursused. Arvutikursused ja sertifikaat pakuvad pagulastele oskusi, mille abil nad saavad tööturul rakendust. Töötame Jordaanias koos Soome partneriga Finn Church Aid. Koostöös nendega on Mondo sisustanud Zaataris ja Azraqis arvutiklassid. Samuti oleme jaganud noorematele õpilastele mahlapakke, mille abil pikk koolipäev vastu pidada. Lisaks aitasime katta jalgpalliväljaku kunstmuruga, kus saavad mängida nii poisid kui tüdrukud. Azraqi laagrisse rajasime tarbevee taristu, mis toetab laagri elanike põllumajandustegevusi. Meie abi on saanud enam kui 700 laagris elavat noort.

 

Mondo tööd Jordaania pagulaslaagrites toetab Eesti Välisministeerium

Vaata filmi elust põgenikelaagris