01.03.21

Mondo otsib kolme vabatahtlikku Keeniasse ja Ugandasse!

Perioodiks juuni – august 2021 lähetame Keeniasse ja Ugandasse kolm kõrgharidusega ja varasema töökogemusega haridusvaldkonna eksperti, kellel on huvi kohalike digipädevuste arendamise vastu. Peamisteks vabatahtlike ülesanneteks on toetada oma teadmiste ja oskustega Keenias ja Ugandas läbi viidavaid digipädevuste koolitusi erinevatele sihtrühmadele koos kohalike partneritega.

Lähemalt vabatahtlike ekspertide tööülesannetest ja lähetuse iseloomust:

I Haridusekspert digipädevustes Ugandasse (juuni-juuli 2021):

 • Planeerida ja läbi viia koostöös kohaliku partneriga Mondos välja arendatud digipädevuste koolitus kohalikele koolitajatele;
 • Toetada digipädevuste järelkoolitusi pagulasnoortele;
 • Toetada Mondo Uganda meeskonna igapäevatööd.
 • Peamine sihtrühm noored.

Lähetus toimub osaliselt Uganda pealinnas Kampalas, osaliselt maapiirkonnas pagulasasumites.

II Haridusekspert digipädevustes Keeniasse (juuni-juuli 2021):

 • Kohandada koostöös kohaliku partneriga Mondo digipädevuste koolitus Keenias Shianda külas Papo keskuses käivatele sihtrühmadele;
 • Planeerida ja läbi viia koostöös kohaliku partneriga Mondos välja arendatud digipädevuste koolitus erinevatele kohalikele sihtrühmadele (õpetajad, noored elluastujad, jt.);
 • Toetada Mondo toetuslaste programmi kohapeal.

Lähetus toimub Keenias Shianda külas, kus on samal ajal ka teisi rahvusvahelisi vabatahtlike.

III Haridustehnoloog digipädevuste suunal Ugandasse (juuni-august 2021):

 • Koostöös Mondo kohaliku meeskonnaga ja Uganda haridusministeeriumiga planeerida ja toetada õpetajatele suunatud digipädevuste koolitust Ugandas;
 • Toetada digipädevuste järelkoolitusi kohalikele õpetajakoolitajatele;
 • Toetada Mondo Uganda meeskonna igapäevatööd digikoolituste teemadel;
 • Võimalusel ka Keenias, Kakuma pagulaslaagris digipädevuste koolituse planeerimine ja läbiviimine koostöös kohaliku partneriga sealsetele õpetajatele ja Sudaani päritolu naistele.
 • Peamine sihtrühm kohalikud õpetajad.

Lähetus toimub osaliselt Uganda pealinnas Kampalas, osaliselt maapiirkondades, võimalusel ka Keenias Kakuma pagulaslaagris.

Nõuded kandidaatidele:

 • kõrgharidus ja töökogemus vastavas valdkonnas või teemadega, mis toetavad vabatahtliku lähtuse raames tehtavat tööd;
 • suur huvi digilahenduste vastu, oskuslik digilahenduste kasutamine igapäevaselt;
 • varasem õpetamise kogemus, kogukonnatöö kogemus ja/või noortega töötamise kogemus;
 • algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt, oma tööaega ja tegevusi planeerides;
 • valmidus ületada kultuurilistest eripäradest tulenevaid probleeme, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuriruumis;
 • võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel mais ja vahetult lähetuse alguses ning võimalus korraldada kaks teavitusüritust Eestis pärast lähetuse lõppu;
 • valmisolek elada tagasihoidlikes tingimustes.

Vabatahtliku reisi- ja elamiskulud kaetakse Eesti Välisministeeriumi poolt Eesti Arengukoostöö programmi raames. Programmi osalemistasu vabatahtlikule on 100 eurot.

Kandideerimiseks palume saata eestikeelse CV ning ingliskeelse motivatsioonikirja või -video aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee

Kandideerimise tähtaeg on 21. märts 2021.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad märtsi lõpus ja aprilli alguses ning ettevalmistavad koolitused aprillis ja mais. Lisainfo sihtriikide ja partnerorganisatsioonide kohta siit ja siit ja Mondo digipädevuste programmi kohta siit. Varasemate vabatahtlike kogemustest saab lugeda vabatahtlike blogidest.

Soovi korral küsi lisainfot:

triinu.ossinovski@mondo.org.ee või telefonil +37253732336, Triinu Ossinovski

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo taastas Ukrainas kaks koolimaja

01.12.23

Lisaks koolimajade taastamisele Mõkolaivis ja Zaporižžja oblastis osalesid mõlema kooli õpetajad koolitustel vaimse tervise toetamise ja digiõppe teemadel.  Sõda on andnud tõsiseid lööke haridusele Ukrainas – 2022 aasta lõpu seisuga on pommitamised kahjustanud 2619 haridusasutust, millest 406 on täielikult hävitatud. Lisaks sellele alustas 2022. aasta septembris vaid kolmandik Ukraina koolidest kontaktõpet, kuna riigi sõjaaja seaduste
LOE EDASI
VAATA KÕIKI