Keenia

Mondo töötab Keenias alates 2010. aastast.

Tegutseme koos kohaliku partnerorganisatsiooniga WEFOCO (Western Focus Community Organisation) Lääne-Keenias asuvas Shianda külas ja selle ümbruses. Toetame piirkonna laste põhi- ja gümnaasiumiharidust, aitame tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti ning viime läbi digipädevuste koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Vabatahtlikud erialaeksperdid toetavad Mondo tegevusi oma oskusteabega.

2021. aastal said Mondo uuteks partneriteks Finn Church Aid Kenya (FCA) ja Lutheran World Federation (LWF), kellega koos töötame Kakuma pagulaslaagris, pakkudes digipädevuste koolitusi nii õpetajatele kui ka pagulastaustaga noortele.

Mondo tegevusi Keenias on toetanud Eesti Välisministeerium, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning era-annetajad.

Ülevaade seni tehtust

Haridustegevused

  • Igal aastal läheb Eestist kogutud annetuste abil Shianda piirkonnas kooli ca 120-130 põhikoolilast sh erivajadusega lapsed ja ca 40-50 keskkoolilast. Mondo peab laste ja toetajate andmebaasi ja vahendab sõpruskoolide suhteid Eesti ja Shianda piirkonna koolide vahel.

Vabatahtlikud

  • Vabatahtlike lähetamisega alustasime 2012. aastal. Vabatahtlikud eksperdid toetavad kohapeal kogukonna jõustamist ja võimekuse suurenemist  tegutsedes nii soolise võrdõiguslikkuse, hariduse-, põllumajanduse-, ettevõtluse- kui ka tervishoiu valdkondades.

Kogukonnaprojektid

  • Mondo toel on kohalikud naistegrupid alustanud õmblusettevõtlusega ning loonud põllumajandusühistu.
  • Mondo on eelnevatel aastatel teinud koostööd ka Kibera Community Empowerment Organisation´iga (KCEO), mis võimestab Kibera slummis Nairobis olevaid noori. Samuti on Mondo aidanud käima lükata QUIN-Estonia kartulikasvatusprojekti.
  • Mondo abiga on Shiandasse loodud arvutiklass, kus kohalikud saavad käia dokumente printimas ja andmebaase külastamas. 2022.a toimus arvutiklassis esimene Mondo digipädevuste koolitus – osalejatest pooled said tänu koolitusele tööd arvutioskust nõudvatel ametikohtadel.
  • Vabatahtlike toel on Shiandas kogukonnas moodustunud “Soolise võrdõiguslikkuse saadikute” (Gender ambassadors) grupp, kes tõstavad kogukonna teadlikkust soolise ebavõrdsuse ning diskrimineerimise teemadel.

Mondo partnerid Keenias

Western Focus Community Organization

Lääne Keenia kogukonna organisatsioon on tegutsenud Shiandas ja selle ümbruses Mumias – East maakonnas alates 2004.a.

Organisatsioon loodi eesmärgil aidata kogukonnas haavatavaid sihtgruppe, kelleks on orvud, noored emad ja lesknaised ning toetada sealhulgas HIV nakatunud. WEFOCO on läbi aastate aidanud moodustada naistegruppe, kes toetavad üksteist põllumajandus-, ja ettevõtlus tegevustes. Toimib ka laste hariduse toetusprogramm. Lisaks on Mondo toel alustanud tegevust IT-klass ja õmbluspood. Kõike seda juhib kohapeal Esther Naliaka Mumia.

 

Finn Church Aid Kenya - FCA

Mondo kohalik partner on Soome Kirikuabi (Finn Church Aid Kenya – FCA) Keenia haru, kellega teeme koostööd Keenias ja Ugandas. FCA Keeniaga teeme eelkõige koostööd hariduse-, ettevõtluse  ja digivaldkonnas. FCA on arendanud välja loomemajanduskoolitused, mida pakutakse täiendkoolituse võimalusena slumminoortele.

Lutheran World Federation – LWF

Luterliku Maailmaliidu Keenia haru, mille kontorid on Nairobis ja pagulasasulates – Kakuma ja Dadaab. LWFiga koostöös pakume digipädevuste koolitusi nii õpetajatele kui ka pagulastaustaga noortele.

Aktiivsed projektid Keenias

jaanuar 2023 - detsember 2024