Mondo tegevused Eestis

Mondo töö eesmärgiks on tõsta Eesti elanike teadlikkust üleilmastumise väljakutsetest ning edendada sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust vaesemate piirkondade elanike vastu. Kantar Emori uuringu “Eestimaalaste valmisolek heategevuseks” põhjal annetas 2020. aasta jooksul raha 51% vastajatest, heategevusega seotud vabatahtlikku tööd oli teinud 26% vastajatest. Nendes numbrites on kindlasti arenguruumi.

Mondo viib ellu maailmahariduslikke tegevusi Eesti koolides, noortekeskustes ja huvikeskustes, toetab ajakirjanikke globaalsete teemade käsitlemisel pakkudes nii stipendiume kui õppereise, lähetab ekspertvabatahtlikke oma partnerriikidesse, käivitab avalikkusele suunatud teavitus- ja annetuskampaaniaid ning korraldab erinevaid üritusi. Mondol on sotsiaalne ettevõte Mondo Crafts, mis müüb Ghana, Keenia, Uganda ja Afganistani partnerkogukondade käsitöötooteid, et toetada naiste ja erivajadusega inimeste toimetulekut.

Mondo maailmakool.ee portaal pakub õppematerjale, filme, näitusi, külalistunde ja töötubasid, mis kutsuvad globaalsete teemade üle kriitiliselt arutlema. Mondo koordineerib Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku ning Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi (EPAS) tööd.

Mondo maailmahariduslikke tegevusi on toetanud Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja Heateo Haridusfond.

Fookusteema ränne

LOE LÄHEMALT

Fookusteema kliimamuutused

LOE LÄHEMALT

Aktiivsed projektid Eestis

jaanuar 2024 - detsember 2027

september 2023 – august 2026

detsember 2022 - juuni 2025

veebruar 2023 - veebruar 2025